Jaargang 9, 2005 - Special 16th ECSMGE

Home > PDF - Archief > Jaargang 9, 2005 - Special 16th ECSMGE
Terug naar overzicht

Jaargang 9, 2005 - Special 16th ECSMGE


Artikelen

Berg, P. van den (2005): Introduction to the special edition. Geotechniek ECSMGE-special 2005, p 5


Brassinga, H.E., Oung,O, Bezuijen, A. (2005): Long-term behaviour of a bored tunnel partly lying in soft soils. Geotechniek ECSMGE-special 2005, p16


Deen, J. van (2005): Delft Cluster: working on the sustainable development of densely populated delta areas. Geotechniek ECSMGE-special 2005, p14


Deen, J. van (2005): GeoDelft: balance between theory and experiment. Geotechniek ECSMGE-special 2005, p26


Lokhorst, S.J., Blom, C.B.M., Slenders, B.M.A., Kwast, E.A. (2005): Influences of Physical Grout Flow around Bored Tunnels. Geotechniek ECSMGE-special 2005, p22


Nods, M. (2005): Designing reinforced embankments on piles: publications in Osaka. Geotechniek ECSMGE-special 2005, p20


Verweij, A. (2005): Redevelopment of Tilburg Pieter Vreede Square (The Netherlands) calls for innovative building techniques. Geotechniek ECSMGE-special 2005, p8


Wintgens, J.F. (2005): ESCRAVOS GTL – Ground improvement Scheme Chevron Nigeria. Geotechniek ECSMGE-special 2005, p12


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.