Terug naar overzicht

Jaargang 8, 2004 - nummer 3


Artikelen

Burg, J. van der (2004): Geotechniek moet ook aandacht krijgen als het goed gaat: Interview met Frans Molenkamp. Geotechniek 2004, nr. 3, p32


Duskov. M., et al. (2004): EuroGeo 3. Geotechniek 2004, nr. 3, p92


Hölscher, P. (2004): Kritische treinsnelheid: 6 jaar onderzoek en ontwikkeling in Nederland. Geotechniek 2004, nr. 3, p80


Hordijk, D.A. (2004): Koppensnellen verleden tijd? Geotechniek 2004, nr. 3, p100


Huybrechts, N., Maertens, J. (2004): Uitgegraven proefpalen te Limelette: observaties en metingen. Geotechniek 2004, nr. 3, p44


Kruse, G.A.M. (2004): TC 10: Geophysical Testing in Geotechnical Engineering. Geotechniek 2004, nr. 3, p22


Lantman, R.J. (2004): Boorgatmeten voor geohydrologische toepassingen. Geotechniek 2004, nr. 3, p76


Oung, O., Brassinga, H.E. (2004): Het voorspellen van eigengewicht consolidatie van zeer slappe klei. Geotechniek 2004, nr. 3, p36


Smienk, E. (2004): Nieuwbouw parkeergarage "De Veranda" te Rotterdam. Geotechniek 2004, nr. 3, p58


Zanten, D.C. van, Vries, M. de, Pachen, H.M.A. (2004): Door de Rotterdamse ondergrond met twee boortunnels. Geotechniek 2004, nr. 3, p68


Vraag en Antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2004, nr. 3, p24


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.