Terug naar overzicht

Jaargang 8, 2004 - nummer 1


Artikelen

Colard, G., Duijnen, P.G. van, Kwast, E.A. (2004): Berekeningsmethode gewapende granulaatmatras op palen. Geotechniek 2004, nr. 1, p61


Georgious, B., Graaf, H.C. van de (2004): Grondonderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Geotechniek 2004, nr. 1, p70


Haan, E.J. den, Essen, H.M. van, Visschedijk, M.A.T., Maccabiani, J. (2004): Isotachenmodellen: Help! Hoe kom ik aan de parameters? Geotechniek 2004, nr. 1, p62


Keppens, P.G. , Henin, F. (2004): Bouwen op gestabiliseerde leem- en kleigronden. Geotechniek 2004, nr. 1, p36


Kimenai, M.C.W. (2004): Schoolgebouw in Arnhem volledig ondergronds. Geotechniek 2004, nr. 1, p28


Tol, A.F. van (2004): De lessen van de Haagse tramtunnel. Geotechniek 2004, nr. 1, p42


Vergauwen, I., De Schrijver, P., Van Alboom, G. (2004): Databank Ondergrond Vlaanderen. Geotechniek 2004, nr. 1, p52


Zwan, P. van der (2004): Uniek heiwerk in Amsterdam. Geotechniek 2004, nr. 1, p92


Vraag en Antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2004, nr. 1, p20


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.