Terug naar overzicht

Jaargang 7, 2003 - nummer 4


Artikelen

Haan, E.J. den (2003): Het a,b,c-isotachenmodel: hoeksteen van een nieuwe aanpak van zettingsberekeningen. Geotechniek 2003, nr. 4, p20.


Hölscher, P., Lubking, P., Kuijper, P.M. (2003): Oplevering verdichtingswerkzaamheden met handsonderingen. Geotechniek 2003, nr. 4, p36


Groot, M.B. de, Bezuijen, A, Klein Breteler, M., Berendsen, E. (2003): Geocontainers geschikt voor toepassing op grote waterdiepte. Geotechniek 2003, nr. 4, p80


Kamp, R.A.J. van de, Baars, S. van (2003): Observatiemethodes binnen de geotechniek.Geotechniek 2003, nr. 4, p12


Molendijk, W.O., Dykstra, C.J. (2003): Restzettingen na oplevering: Het belang van een verbeterde voorspellingskracht. Casus Betuweroute Sliedrecht-Gorinchem. Geotechniek 2003, nr. 4, p28.


Nijs, R.E.P. de (2003): Het trillen van damwandplanken in granulaire bodem. Geotechniek 2003, nr. 4, p46


Sitter, W.R. de (2003): Constructief overleg met overheid reduceert “brosse breuk” tot academisch probleem. Geotechniek 2003, nr. 4, p86


Verruijt, A., Hoog Antink, M. (2003): Gronddrukken bij damwandberekeningen. Geotechniek 2003, nr. 4, p4


Zwan, P. Van der, Bielefeld, M.W. (2003): Nieuwe ‘oude’ kade in Enkhuizen. Geotechniek 2003, nr. 4, p90


Vraag en Antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2003, nr. 4, p18


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.