Terug naar overzicht

Jaargang 7, 2003 - nummer 3


Artikelen

Bollens, Q., Verhelst, F., Verbrugge, J.C. (2003): Evolutie van de geomechanische karakteristieken van met kalk behandelde grond. Geotechniek 2003, nr. 3, p78


Dijkstra, J.W., Haasnoot, J.K., Gareau, L.F. (2003): Het effect van vriezen en dooien op de samendrukkingseigenschappen van gereconstitueerde Eemklei. Geotechniek 2003, nr. 3, p44


Duijnen, P.G. van, Huisman, C. (2003): Dive under, ontwerp van een gewapende jetgroutwand. Geotechniek 2003, nr. 3, p68


Esposito, G. (2003): Effect van de grond-constructie interactie op de seismische respons van een 120.000 m3 tank met seismische funderingsisolatie. Geotechniek 2003, nr. 3, p50


Kort, D.A., Tol, A.F. van, Jonker, A. (2003): Damwandveldproef Rotterdam. Geotechniek 2003, nr. 3, p58


Maccabiani, J., Lindenberg, J., Koelewijn, A.R., Stoutjesdijk, T.P. (2003): Verkenning van nieuwe technieken in de geotechniek: case study neuraal netwerk. Geotechniek 2003, nr. 3, p36


Reedijk, J.S. (2003): Balgstuw: innovatief met hindernissen. Geotechniek 2003, nr. 3, p92


Sitter, W.R. (2003): Van in de grond gevormde naar in de grond gebrachte palen. Geotechniek 2003, nr. 3, p100


Voskamp, W. (2003): Waarom Colbond de IGS-award won. Geotechniek 2003, nr. 3, p95


Vraag en Antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2003, nr. 3, p22


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.