Terug naar overzicht

Jaargang 7, 2003 - nummer 1


Artikelen

Baars, S. van (2003): Het Koppejan Incrementeel Model, een verbetering van een vertrouwd zettingsmodel. Geotechniek 2003, nr. 1, p62


Beurze, R.S., Rövekamp, N.H., Seters, A.J. van (2003): De verdiepte bak voor de HSL bij Bergschenhoek: wordt de bak opzij gezet? Geotechniek 2003, nr. 1, p56.


Eijk, A.J. van (2003): Ondergrondse logistieke systemen in grootstedelijke centrumgebieden en historische stadscentra: onderzoek naar de buisleidingenstelsels. Geotechniek 2003, nr. 1, p40


Elias, J.M. (2003): Floriade maakt innovatief gebruik van geokunststoffen. Geotechniek 2003, nr. 1, p84


Haegeman, W. (2003): Terrein- en laboproeven ter bepaling van de stijfheidskarakteristieken bij kleine vervormingen. Geotechniek 2003, nr. 1, p48


Huybregts, Th. (2003): Betonpanelen met geokunststoffen: gewapende grond als landhoofden voor het Gentiaduct over de A50 bij Son. Geotechniek 2003, nr. 1, p89


Koelewijn, A.R., Meer, M.Th. van der, Koehorst, B.A.N., Lindenberg, J. (2003): Bezwijkproef Bergambacht geëvalueerd. Geotechniek 2003, nr. 1, p68


Nods, M., Brok, C. (2003): Met Geotextiel ommantelde zandpalen als fundering voor HSL bij Prinsenbeek. Geotechniek 2003, nr. 1, p80


Sandbergen, F. (2003): ISSMGE moet zich meer openstellen voor gericht contact met bedrijfsleven. Geotechniek 2003, nr. 1, p26


Sitter, W.R. de (2003): Het beste van twee werelden. Geotechniek 2003, nr. 1, p98


Vraag en antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2003, nr. 1, p20


Vries, J.H. de, El-Mossallamy, Y., Tol, A.F.van (2003): De haalbaarheid van paal-plaatfunderingen in Nederland. Geotechniek 2003, nr. 1, p30


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.