Jaargang 6, 2002 - nummer 5 Special Funderingen

Home > PDF - Archief > Jaargang 6, 2002 - nummer 5 Special Funderingen
Terug naar overzicht

Jaargang 6, 2002 - nummer 5 Special Funderingen


Artikelen

Aukema, E.J., Hoefsloot, F.J.M. (2002): Trekpalenproef Roertunnel Rijksweg 73-Zuid. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p44


Berg, P. van den, Barends, F. (2002): Eureka, de Innovatieprijs voor de Geotechniek. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p58


Brouwer, J.W.R., Schaaf, H. v.d. (2002): Funderingsaspecten parkeerkelders. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p20


Dijkstra, O. (2002): Bijzondere oplossingen bij nieuwbouw AZG Noordpunt te Groningen. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p62


Maertens, J., Vleeschauwer, P. de, Ramler, J.P.G., Sinke, J.J., Stoel, A.E.C. van der (2002): Toepassing Jetgroutwand bij bouwkuip IJ-tram Amsterdam. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p14


Schouten, R.G. (2002): De HSL-brug over het Hollandsch Diep, Minimale gronddeformaties voor een maximale functionaliteit. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p36


Sitter, W.R. de (2002): HSL op heipalen met hoge snelheid op hoogte. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p90


Tol, A.F. van (2002): Betekenis van de Europese regelgeving voor de funderingstechniek. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p80


Udink, G.J., Hemmen, B.R. (2002): Schadevrij inbrengen van damwanden met een schat aan ervaringen. Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p72


Zwan, P. van der (2002): HITACHI Europe voorbereid op de toekomst (advertorial). Geotechniek 2002, Special Geotechniek, p30


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.