Terug naar overzicht

Jaargang 6, 2002 - nummer 3


Artikelen

Elias, J.M. (2002): Meten is weten: meettechnieken op het werk. Geotechniek 2002, nr. 3, p85


Greeuw, G., Grünewald, E.P., Lous, W. (2002): Ringonderzoek samendrukkingsproef. Geotechniek 2002, nr. 3, p62


Huybrechts, N., Maertens, J. (2002): Statische paalbelastingsproeven op grondverdringende schroefpalen in Boomse klei (deel 1). Geotechniek 2002, nr. 3, p14


Langhorst, P.H. (2002): Groutankers, ontwerp en duurzaamheid. Geotechniek 2002, nr. 3, p44


O'Hagan, A. (2002): Kwaliteitsborging van geokunststoffen. Geotechniek 2002, nr. 3, p88


Olie, J., Deen, J. van (2002): Kennisgdrag GWW-sector in kaart gebracht. Geotechniek 2002, nr. 3, p6


Sitter, W.R. de (2002): Trekpalen met pit. Geotechniek 2002, nr. 3, p99


Voskamp, W. (2002): International Symposium Kyushu 2001: alles over grondwapening. Geotechniek 2002, nr. 3, p91


Wassing, B.B.T., Veldkamp, J.G., Bremmer, C.N. (2002): Opbrengstberekeningen voor beton- en metselzand. Geotechniek 2002, nr. 3, p54


Weersink, R.G.J., Vries, J.T. de, Calle, E.O.F., Schotmeijer, G.J. (2002): Probabilistische ontwerpprocedure kistdammen (deel 2). Geotechniek 2002, nr. 3, p32


Zanten, D.C. van, Hoefnagels, A.A.J.V., Tol, A.F. van (2002): Oppompen van buispalen: voor een stijve buispalen fundering. Geotechniek 2002, nr. 3, p24


Vraag en antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2002, nr. 3, p72


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.