Terug naar overzicht

Jaargang 5, 2001 - nummer 4


Artikelen

Bauduin, C. (2001): Ontwerp van axiaal belaste palen volgens de Eurocode. Geotechniek 2001, nr. 3, p66


Bosschaart, J.W., Berkhout, B.M., Peters, M.G.J.M. (2001): Het voorspellen van heigedrag. Geotechniek 2001, nr. 3, p46


Brassinga, H.E. (2001): ICSMGE conferentie in Istanbul: in het voetspoor van Terzaghi. Geotechniek 2001, nr. 3, p43


Broug, N.W.A. (2001): Principes van het SPE-concept. Geotechniek 2001, nr. 3, p6


Duijvenbode, J.D. van, Smits, D.H. (2001): Sneller, slimmer en beter bouwen, een analyse. Geotechniek 2001, nr. 3, p84


Duskov, M. (2001): Verwerking van EPS-blokken in lichtgewicht wegconstructies. Geotechniek 2001, nr. 3, p80


Duskov, M., Swets, M. (2001): Niet op zand gebouwd: kosten-baten van lichtgewicht ophoogmateriaal na 10 jaar. Geotechniek 2001, nr. 3, p81


Haan, E.J. den, Thé, B.H.P.A.M., Van, M.A. (2001): De Ko-C.R.S. proef. Geotechniek 2001, nr. 3, p56


Hoefsloot, F.J.M. (2001): Wateroverspanningen voor het boorfront: een eenvoudig geohydrologisch model. Geotechniek 2001, nr. 3, p26


Lubking, P. (2001): Blokzijlzand is klei en Groningse klei is zand. Geotechniek 2001, nr. 3, p16


Maertens, L. (2001): Ontwerp en heiprocedure van open stalen buispalen in verweerde Basalt. Geotechniek 2001, nr. 3, p35


Meisner, E. (2001): IJBURG, eilanden op slib en doek: Toepassing van geokunststoffen bij de aanleg van IJburg. Geotechniek 2001, nr. 3, p77


Widdows, E. (2001): Bepaling van een geschikte verticale drain. Geotechniek 2001, nr. 3, p88


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.