Terug naar overzicht

Jaargang 5, 2001 - nummer 3


Artikelen

Cosyn, P., Simons, R., Thibaut, W., Dedeyne, R. (2001): De ongewapende J-kaaimuur: een klassiek idee opnieuw toepasbaar dankzij moderne ontwerpmethodes. Geotechniek 2001, nr. 3, p23


Daalen, P.M. van, Hopman, V. (2001): Betrouwbaarheid van lekdetectiesystemen voor ondergrondse constructie. Geotechniek 2001, nr. 3, p20


Deen, J. van, Boogaart, J. van den, Diem, A. van, Velde, H. van de (2001): Een blik in moeder aarde. Geotechniek 2001, nr. 3, p39


Grashuis, A.J. (2001): Snel bouwrijp maken, en in korte tijd 10 meter zandophoging op slappe grond. Geotechniek 2001, nr. 3, p26


Hergarden, R.H., Tol, A.F. van (2001): Zakkingen tijdens het trillend trekken van damwanden. Geotechniek 2001, nr. 3, p84


Jagt, H. van der, Peters, A. (2001): De hygiënische aspecten van het gebruik van kunststoffen in de waterketen. Geotechniek 2001, nr. 3, p78


Korff, M. (2001): "Aantrekkelijk" vernieuwde rekenregel voor trekpalen. Geotechniek 2001, nr. 3, p51


Monnaers, A., Kerkhof, E. van den ,Verhelst, F. (2001): Recyclage van fijnkorrelige gronden - grondverbetering met kalk. Geotechniek 2001, nr. 3, p31


Nods, M. (2001): Duurzaam bouwen in Amerikaans perspectief. Geotechniek 2001, nr. 3, p61


Smits, M.Th.J.H., Buth, L.J. (2001): Eurocode komt er aan! Geotechniek 2001, nr. 3, p47


Stam, J.L.P., Hölscher, P. (2001): Toepassen van gemeten overdrachtsfunctie bij trillingsproces. Geotechniek 2001, nr. 3, p14


Tol, A.F. van (2001): Bouwputten. Geotechniek 2001, nr. 3, p6


Vennix, R.H.C. (2001): De granulaire sterkte van infiltratieconstructies. Geotechniek 2001, nr. 3, p15


Verkade, G.J., Burg, A. van den (2001): Opslag, transport en verwerking op de bouwplaats. Geotechniek 2001, nr. 3, p.64


Verkade, G.J., Burg, A. van den (2001): Geokunststoffen en natuurlijke materialen in oevers en dijken. Geotechniek 2001, nr. 3, p68


Widdows, E.,Acgi, C. (2001): Kwaliteitsbeheersing van verticale drainage (advertorial). Geotechniek 2001, nr. 3, p73


Wit, J.C.W.M. de Lengkeek, H.J., Kant, M. de (2001): Praktijkproef openstaande diepwandsleuven t.b.v. nieuwe Amsterdamse metrolijn - deel 2. Geotechniek 001, nr. 3, p6


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.