Terug naar overzicht

Jaargang 5, 2001 - nummer 2


Artikelen

Calle, E. (2001): Veiligheid van gewapende grondconstructies. Geotechniek 2001, nr. 2, p66


Crook, Th. de, Wassing, B. (2001): Voorspelling van de opslingering van trillingen bij aardbevingen. Geotechniek 2001, nr. 2, p47


Dijkstra, C.J., Joling, A.G. (2001): Praktijkwaarde consolidatiecoëfficiënt bepaald met Asakoa-Methode. Geotechniek 2001, nr. 2, p104


Dokter, W. (2001): Extreme belasting van bouwwegen: geokunststoffen bieden uitkomst. Geotechniek 2001, nr. 2, p63


Duijvenbode, J.D. van, Jansen, H.L. (2001): Van No-Recess naar Si². Geotechniek 2001, nr. 2, p32


Haasteren, C.R. van (2001): Wegbouwkunde en geotechniek: nog parallelle werelden, maar niet lang meer. Geotechniek 2001, nr. 2, p27


Herbschleb, J., Staveren, M.Th. van, Teunissen, E.A.H. (2001): De Noord/Zuidlijn: geotechnische risicoverdeling met het Geotechnisch Basis rapport. Geotechniek 2001, nr. 2, p83


Jakobs, M., Dekker, H., Otterbein, R. (2001): Toepassing van het waterbalanssysteem bij de hoogtebewaking van zettingsgevoelige bouwwerken. Geotechniek 2001, nr. 2, p74


Langhorst, P.H. (2001): Bouwput Interpolis Tilburg. Geotechniek 2001, nr. 2, p7


Lubking, P. (2001): What's in a name? Geotechniek 2001, nr. 2, p90


Wit, J.C.M. de, Lengkeek, H.J., Kant, M. de (2001): Praktijkproef openstaande diepwandsleuven ten behoeve van nieuwe Amsterdamse metrolijn - deel 1. Geotechniek 2001, nr. 2, p16


Wittenberg, G.J. (2001): Ontwerpen van constructies met geokunststoffen met PLAXIS. Geotechniek 2001, nr. 2, p59


Zanten, D.C. van, Kay, S., Stoel, A.E.C. van der (2001): Jetgrouten naast een paalfundering, predicties en praktijkmetingen. Geotechniek 2001, nr. 2, p95


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.