Terug naar overzicht

Jaargang 5, 2001 - nummer 1


Artikelen

Bezuijen, A., Brassinga, H.E., Schrier, J.S. van der (2001): Geocentrifugeonderzoek Ondergronds bouwen (deel 2): Het groutproces bij geboorde tunnels. Geotechniek 2001, nr. 1, p7


Brouwer, F.J., Graaf, H.C. van der, Zandbergen, R.R. (2001): Eenvoudiger afdichten van sondeergaten door kabelloos elektrisch sonderen. Geotechniek 2001, nr. 1, p31


Dürrwang, R., Schulz, G., Schouten, P. (2001): Een geïntegreerde bouwmethdeo - overbruggen van de overgang aardebaan-kunstwerk bij de realisatie van ballastloos spoor. Geotechniek 2001, nr. 1, p15


Esposito, G., Staalduinen, P.C. van, Oosterhout, G.P.C. van (2001): Meting van dikte en stijfheid van grondconstructies door middel van oppervlaktegolven. Geotechniek 2001, nr. 1, p23


Obladen, B.K.J., Visser, G.A., Willemen, F.J. (2001): Zettingsarm boren met een Intelligent Boor management systeem (I2DOS, Intelligent Integrated Drilling Operating System). Geotechniek 2001, nr. 1, p51


Safari, B., Peters, R. (2001): Geboorde tunnels gefaseerd berekend. Geotechniek 2001, nr. 1, p37


Schiphouwer, R.A., Bosschaart, J.W. (2001): Bouwputten start- en ontvangstschacht Sophiaspoortunnel. Geotechniek 2001, nr. 1, p42


Ven, J.W.M van der (2001): Verwijderen obstakels (afstudeeronderzoek TU Delft). Geotechniek 2001, nr. 1, p55


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.