Jaargang 5, 2001 - Geotechniekdag

Home > PDF - Archief > Jaargang 5, 2001 - Geotechniekdag
Terug naar overzicht

Jaargang 5, 2001 - Geotechniekdag


Artikelen

Daalen, P.M. van, Hopman, V. (2001): Betrouwbaarheid van lekdetectie systemen voor ondergrondse constructies. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p20


Grashuis, A.J. (2001): Snel bouwrijp maken…en in korte tijd 10 meter zandophoging op slappe grond. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p26


Hoste, J., Vleeschauwer, P. de (2001): Secanspalenwanden en groutwanden als grondkerende en ondersteunende constructies. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p33


Janssen, G.J.M. (2001): Barrièrewerking van ondergrondse bouwdelen. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p45


Kant, M. de, Sluimer, G. (2001): De Zuidas: erop en eronder. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p63


Kwaliteitsborging "hamertje tik": problemen aan de "paal". Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p53


Nods, M. (2001): Soil reinforcement with flexible and juction stiff geogrids (advertorial). Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p.41


Obladen, B.K.J. (2001): Het maken van funderingen in beperkte ruimten. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p69


Stam, J.L.P., Hölscher, P. (2001): Toepassen van gemeten overdrachtsfunctie bij trillingsprognose. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p. 14


Tol, A.F. van (2001): Bouwputten. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p. 6


Winter, P. de, Pensaert, S. (2001): Speciale technieken voor uitvoering van bodemsanering in stedelijke gebieden. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p57


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.