Terug naar overzicht

Jaargang 4, 2000 - nummer 3


Artikelen

Brassinga, H.E., Bezuijen, A., Schrier, J.S.van der (2000): Geocentrifuge-onderzoek Ondergronds Bouwen. Geotechniek 2000, nr. 3, p11


Deen, J.K. van (2000): Sedimentatiemethoden voor de fijne fractie van de korrelverdeling. Geotechniek 2000, nr. 3, p6


Hutteman, M., Sluimer, G. (2000): Rekenen met PLAXIS. Geotechniek 2000, nr. 3, p17


Korff, M. (2000): Afstudeeronderzoek 'Zwel bij diepe bouwputten' bij TU Delft. Geotechniek 2000, nr. 3, p24


Lubking, P. (2000): Wat is zand en wat is wadzand? Geotechniek 2000, nr. 3, p30


Riel, B. van (2000): Afstudeeronderzoek 'Betrouwbaarheid van jetgroutlagen' bij TU Delft. Geotechniek 2000, nr. 3, p26


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.