Terug naar overzicht

Jaargang 4, 2000 - nummer 2


Artikelen

Admiraal, B.J. (2000): Lekdetectiesystemen voor bouwputten en andere ondergrondse waterkerende constructies. Geotechniek 2000, nr. 2, p28


Everts, H.J., Havinga, H.R. (2000): Horizontaal belaste heipalen. Geotechniek 2000, nr. 2, p44


Kimenai, M.C.W. (2000): Heien of trillingsvrij uitbreiden postsorteercentra? Geotechniek 2000, nr. 2, p2


Rabbers, G.H., Bosch, M. van den (2000): Praktijkproeven m.b.t. trillingsemissie. Geotechniek 2000, nr. 2, p14


Siegmund Babendererde, E.H., Holzhäuser, J. (2000): Ondersteuning van het boorfront door verhoogde luchtdruk bij het vloeistofschild. Geotechniek 2000, nr. 2, p36


Vriend, A.C., Pachen, H.M.A. (2000): Bodemsanering onder Rotterdamse woningen. Stabilisatie woonhuizen werkeenheid 8. Geotechniek 2000, nr. 2, p6


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.