Terug naar overzicht

Jaargang 3, 1999 - nummer 4


Artikelen

Greeuw, G., Jonker, A. (1999): Ringonderzoek Triaxiaalproef. Geotechniek, nr. 4, p5


Kessel, A.J. van, Schiphouwer, R.A., Cappelleveen, P.A. van (1999): Toepassing van geotechnische database en 3-D grondmodel. Geotechniek 1999, nr. 4, p12


Torstensson, B.A., Schellingerhout, A.J.G. (1999): Grondwatermetingen met het BAT systeem. Geotechniek 1999, nr. 4, p37


Voncken, F.J.J. (1999): Klei en zout formaties als mogelijke opslag media voor gevaarlijk afval. Geotechniek 1999, nr. 4, p44


Evaluatie No-Recess, testbanen Hoeksche Waard (SPECIAL). Geotechniek, nr. 4, p17


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.