Terug naar overzicht

Jaargang 21, 2017 - nummer 2


Artikelen

Benoot, J., Strypsteen, G., Joseph, M., Boehme, L. (2017): Behandelde grond als potentiële zandvervanger. Geotechniek 2017, nr. 2, p24.

De Vlaamse bodem is rijk aan klei- en leemmineralen met een relatief laag draagvermogen, maar arm aan bruikbaar zand als bouwmateriaal. Hierdoor is Vlaanderen in grote mate afhankelijk van import van zand uit onze buurlanden. Om kleigronden geschikt te maken voor gebruik in de civiele techniek kunnen ze worden behandeld met een bindmiddel. Vaak worden verbeterde gronden slechts tijdelijk gebruikt en worden ze nadien terug uitgegraven. In het TETRA-onderzoeksproject ReLiMoS is het de bedoeling om ongeschikte uitgegraven grond door middel van een behandelingstechniek op te waarderen tot waardevolle zandvervanger voor toepassingen in diverse civiele technieken.


Horst, P. ter (2017): Geocell met vormvaste geogrids: stabiele voorbereiding op de energietransitie. Geotechniek 2017, nr. 2, p36.

De capaciteit van windenergie dient in de nabije toekomst sterk te stijgen. Om dit te realiseren moeten er ook op land vele windturbines bijkomen. Voor het bouwen hiervan zijn veilige en stabiele kraanopstelplaatsen nodig, waarbij het ontwerp steeds belangrijker is. De beoogde locaties hebben namelijk vaak slecht draagkrachtige ondergronden. Hier biedt een hoge geocell structuur uitkomst, met zowel praktische als technische voordelen.

Door de stijfheid van de geocell structuur worden gecontroleerde en gelijkmatige zettingen bewerkstelligd, waarbij de optredende belastingen sterk gespreid aan de ondergrond afgedragen worden en glijcirkels dieper de ondergrond in worden geleid. Met als resultaat een beter draagvermogen en hogere veiligheid tegen grondbreuk.


Jonkman, L., Thijssen, R. (2017): Prefab boogconstructie A9 Badhoevedorp. Geotechniek 2017, nr. 2, p8.

Dit artikel gaat in op het geotechnisch ontwerp van de toegepaste prefab boogconstructies binnen project Omlegging A9 Badhoevedorp. Specifiek worden de overwegingen en analyses vanuit het ontwerp van één specifiek kunstwerk (KW03) toegelicht. Daarnaast wordt de verificatie van het daadwerkelijke gedrag ten aanzien van grond-constructie-interactie middels monitoring toegelicht.


Kádár, I., Szatmári, T., Berg, J.H. van den, Woods, D. (2017): Gevoeligheidsanalyse toepassing van geokunststoffen voor fundering aardebanen. Geotechniek 2017, nr. 2, p40.

Voor de fundatie van een aardebaan op slappe grond zijn uiteenlopende oplossingen beschikbaar. Dit artikel bevat een gevoeligheidsanalyse van enkele internationale fundatieoplossingen met geokunststoffen, te weten: aardebaan op een gewapend matras, aardebaan op geconsolideerde grond met behulp van geprefabriceerde verticale drains, aardebaan op geotextiel omhulde kolommen en combinaties van deze oplossingen met en zonder gewapend matras. De analyse is uitgevoerd met behulp van eindige elementen methoden en aan de hand van een gekozen set grondparameters (representatief voor Centraal en Oost Europa) met een typische geometrie van een aardebaan. De geotechnische aspecten, zettingen en macrostabiliteit zijn per oplossing naast elkaar gezet.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.