Terug naar overzicht

Jaargang 21, 2017 - nummer 1


Artikelen

Dijkstra, J. (2017): De praktische toepassingen van het gebruik van GPS-positionering en data bij de installatie van verticale drainage. Geotechniek 2017, nr. 1, p44

In de afgelopen jaren heeft Cofra B.V. een betrouwbaar registratie en GPS positioneringssysteem ontwikkeld. Er is een aantal voordelen van dit systeem ten opzichte van een traditioneel registratiesystem. Tijdens installatie kunnen Autocad tekeningen ingeladen worden en hoeft er niet meer uitgezet te worden. Het systeem kan ook de drains met een automatische afslag op een vaste NAP-maat installeren. Het systeem registreert van iedere drain op vaste intervallen de indrukkracht. Deze data wordt verwerkt in een GIS systeem. Hiermee worden kaarten van de installatiediepte en dagproducties geproduceerd. Daarnaast kunnen ook horizontale en verticale doorsnedes van de indrukkracht gemaakt worden.


Eekelen, S. van, Kwast, E.A. (2017): Prof. dr. Jan Nieuwenhuis geëerd tijdens de EuroGeo6 conferentie. Geotechniek 2017, nr. 1, p38.

Voor het eerst is de L.M.N.S. lezing, de eerste van een nieuwe cyclus bij de Eurogeo congressen, gehouden. Hiermee worden de vier mannen geëerd die in 1977 de allereerste Internationale Conferentie voor Geotextielen in Parijs hebben georganiseerd. Eén van hen was, onze gepensioneerde Nederlandse vakgenoot, Jan Nieuwenhuis. In het verslag over EuroGeo6 worden de artikelen van Nederlandse of Vlaamse herkomst besproken. Vervolgens passeren de belangrijkste internationale bijdragen de revue en wordt afgesloten met sfeerimpressies vanuit Ljubljana.


Everaars, M., Jong, E. de, Snijders, B. (2017): Handboek Soilmix-wanden: eenduidige regels voor een betrouwbaar ontwerp. Geotechniek 2017, nr. 1, p8.

Met het verschijnen van het “Handboek Soilmix-wanden” (SBRCURnet, 2016) is er een uniforme ontwerpmethodiek gegeven voor kerende soilmix-wanden. In dit artikel wordt inzicht gegeven in de evolutie van de soilmix techniek en enkele ontwerpaspecten zoals deze in het handboek zijn benoemd. Hierbij is ervoor gekozen om aandacht te geven aan enkele “opvallende” items uit het handboek. Aansluitend wordt het ontwerpproces op basis van een reeds uitgevoerd project besproken.


Geel, J.W.A. (2017): Inwendig geheide stalen buispalen: een constructieve beschouwing van de voetzone. Geotechniek 2017, nr. 1, p30.

Inwendig geheide stalen buispalen kunnen met een lichte heistelling worden ingebracht met weinig hinder voor de omgeving. Het valgewicht slaat in de praktijk niet rechtstreeks op de voetplaat, doch via een prop van bijvoorbeeld grind dat de klap dempt. Boven het grind wordt in de casing een wapeningskorf en betonvulling aangebracht, zodat in de gebruikssituatie buigmomenten en normaalkrachten in de paal opneembaar zijn.

Bij zwaarder heiwerk dient de grindprop regelmatig aangevuld te worden om zijn effect te behouden. De uiteindelijke vulling van gewapend beton zal dan een relatief grote afstand tot de voetplaat kunnen krijgen. De casing heeft in de zone met een langere grindprop een constructieve functie. Met dit artikel wordt de constructeur een voorbeeld geboden hoe om te gaan met de controle van de meerassige spanningstoestand in de buis. Het geeft aan dat bij een hoog belaste paal (en daarmee zwaar en langdurig heiwerk) in de voetzone de wanddikte van de buis kritisch kan worden voor het functioneren in de gebruiksfase.


Molen, J.P. van der (2017): Geotechnisch draagvermogen voor funderingsmachines. Geotechniek 2017, nr. 1, p24.

Nog steeds gebeuren er teveel ongelukken met zware machines op bouwprojecten. Veel aspecten van de veilige inzet van deze machines zijn reeds beschreven. Echter, de invloed van de sterkte en de vervorming van de bouwvloer blijft vaak onderbelicht. En dat terwijl dat van grote invloed is bij het veilig opstellen van de machine. De nieuwe SBRCURnet-richtlijn “Draagkracht voor funderingsmachines” vraagt hiervoor de aandacht en geeft een praktisch toepasbaar overzicht van de rekenmethoden voor het bepalen van de belastingen op en het draagvermogen van de bouwvloer.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.