Jaargang 20, 2016 - nummer 5 Special Funderingsdag

Home > PDF - Archief > Jaargang 20, 2016 - nummer 5 Special Funderingsdag
Terug naar overzicht

Jaargang 20, 2016 - nummer 5 Special Funderingsdag


Artikelen

Arkesteijn, R. (2016): Definitieve onderwaterbetonvloeren met staalvezels. Geotechniek 2016, nr. 5, Special Funderingsdag, p46.

In 2016 zijn de eerste SVOWB-vloeren gestort die in de eindfase samenwerken met de op te storten constructieve keldervloer. Binnen een commissie van SBRCURnet wordt intussen een aanbeveling ontwikkeld voor het toepassen van de SVOWB-vloer als tijdelijke én als definitieve keldervloer. Een haalbaarheidsstudie wijst uit dat dit op korte termijn mogelijk moet zijn voor het toepassingsgebied van parkeergarages, droogdokken en onderdoorgangen voor licht verkeer. Er wordt nader onderzoek gedaan om ook grote infrastructurele projecten met zwaar verkeer en treinbelastingen binnen de scope te betrekken.


Brouwer, J.W.R., Asselt, E. van (2016): Hei- en trilbaarheid palen en damwanden: SBRCURnet Commissie 1694. Geotechniek 2016, nr. 5, Special Funderingsdag, p8.

Binnenkort verschijnt het handboek hei- en trilbaarheid van palen en damwanden waaraan sinds 2013 is gewerkt door SBRCURnet Commissie 1694. In het handboek wordt een overzicht gegeven van de huidig beschikbare kennis en ervaringen over het heien en trillen van palen. In dit artikel wordt globaal de inhoud van het handboek weergegeven en wordt nader ingegaan op diverse zaken aangaande de keuze van damwandprofiel, inbrengtechniek en materieel. Tevens worden een aantal tools besproken die daarbij behulpzaam kunnen zijn.


Feddema, A., Peeters, G. (2016): Nieuwe zeesluis IJmuiden. Geotechniek 2016, nr. 5, Special Funderingsdag, p14.

Door de combinatie OpenIJ wordt op dit moment gebouwd aan de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Deze nieuwe sluis moet de bestaande Noordersluis gaan vervangen. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste geotechnische risico’s bij dit project; de invloed op de bestaande Noorder- en Middensluis en verwekingsvloeiingen door het intrillen van funderingselementen. Door OpenIJ worden een aantal bijzonder bouwmethoden toegepast om trillingen te minimaliseren en zijn veldproeven uitgevoerd om beschikbare voorspellingsmodellen van trillingen en wateroverspanningen te valideren. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwerpmethodiek van de verschillende constructieonderdelen en de 3D belastingsituaties.


Greveling-de Vos, M., Ramkema, A., Meijdam, J. (2016): Staalvezelgewapend onderwaterbeton. Geotechniek 2016, nr. 5, Special Funderingsdag, p29.

In Leiden wordt momenteel niet de grootste, maar wel de diepste garage van Nederland gebouwd. Combinatie Parkeergarages Leiden, bestaande uit Dura Vermeer- Besix won begin 2014 de aanbesteding voor dit imposante project. Royal HaskoningDHV is als adviesbureau ingeschakeld voor het uitwerken van het constructief ontwerp.

De grote bouwkuip, waarin uiteindelijk 7 parkeerlagen worden gehuisvest, kenmerkt zich door de ronde vorm waarbij gesegmenteerde diepwandpanelen in een diameter van 60 m ongestempeld op ringdruk komen te staan. Deze diepwandpanelen hebben zowel een tijdelijke als definitieve grond- en waterkerende functie.


IJnsen, P. (2016): Kademuur Strand East Londen. Geotechniek 2016, nr. 5, Special Funderingsdag, p42.

Gebr. van’t Hek legt momenteel de laatste hand aan 1045 m kademuur in Oost-Londen in het Verenigd-Koninkrijk De kadeconstructie is opgebouwd uit stalen damwandplanken met een lengte van 11,0 m sonisch geboorde groutankers met een lengte van 9 tot 11 m en prefab betonnen deksloven. Het project is door Gebr. van’t gerealiseerd met behulp van zowel Nederlandse als Britse onderaannemers en ingenieursbureaus, de belangrijkste rol in ontwerp en uitvoering was hierbij wel voor de Nederlandse partijen weggelegd de Britse partijen boden vooral ondersteuning met het vinden van de weg in de Britse Bouw Cultuur. In het najaar van 2015 is reeds een artikel over dit project verschenen in het blad Civiele Techniek.


Meerten, H. van, Brinkman, H., Kloosterman, F., Hijma, M. (2016): GeoRisicoManagement, aanpak van lek door zandpalen in de halfverdiepte A4 Delft-Schiedam. Geotechniek 2016, nr. 5, Special Funderingsdag, p20.

In Nederland is algemeen bekend dat de aanleg van ondergrondse constructies in een slappe en natte bodem een uitdagende opgave is. Studies zoals GeoImpuls en georisicoscans voor infrastructuurprojecten leren dat afwijkende ondergrondcondities, zeker als die een relatie hebben met grondwaterstroming, toprisico’s zijn bij dergelijke werken. Optredende afwijkingen kunnen tot vertraging of kostenoverschrijding leiden, vooral wanneer constructies onvoorzien moeten worden aangepast. Bij de aanleg van de halfverdiepte A4 speelden onbekende ondergrondcondities een belangrijke rol. Toch zijn de problemen tegen beperkte kosten op een elegante manier opgelost. Toepassing van risicogestuurd grondonderzoek, geautomatiseerde interpretatie plus probabilistische modellering en visualisatie ondersteunden de besluitvorming bij de selectie van maatregelen.


Waele, J. de, Koning, H. de (2016): Het Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland. Geotechniek 2016, nr. 5, Special Funderingsdag, p38.

Het bouwterreincertificaat is in Nederland geïntroduceerd als Nederlandse versie van het Britse ‘Working Platform Certificate’ (zie ook de Engelse summary). Dit betreft een verklaring die door of vanwege de opdrachtgever moet worden opgesteld en afgegeven waaruit blijkt dat het bouwterrein zodanig is ontworpen dat de draagkracht voldoende is voor zware funderingsmachines. Voor de Nederlandse praktijk geldt dat onder de opdrachtgever veelal de hoofdaannemer moet worden verstaan.

Jim de Waele stond aan de wieg van het Working Platform Certificate en liet tijdens de Funderingsdag zien hoe dit in de UK functioneert. Volgens hem is het aantal ongevallen met funderingsmachines afgenomen als direct gevolg hiervan.


Funderingsproject van het jaar. Geotechniek 2016, nr. 5, Special Funderingsdag, p.25.

Elke twee jaar organiseren de Betonvereniging en de NVAF in samenwerking met KIVI afdeling Geotechniek en SBRCURnet de prijs voor het Funderingsproject van het jaar. Met deze prijs worden ontwerpers en uitvoerders van projecten beloond die op bijzondere wijze het ontwerp resp. de uitvoering ter hand hebben genomen.

Voor de prijs komen bouwwerken (in de brede betekenis van het woord) of onderdelen van bouwwerken in aanmerking welke in Nederland of in het buitenland door Nederlandse bedrijven zijn gerealiseerd en waarbij de toegepaste funderingstechnieken op bijzondere wijze tot uiting komen.

De jury van 2016:

Prof. Frits van Tol (voorzitter), Deltares

Henk de Koning (secretaris), NVAF

Paul Cools, RWS

Ton Groeneweg, Tubex

Rodriaan Spruit, Gemeente Rotterdam

Bart van Paassen, BAM

Uit de beschreven projecten heeft de jury uiteindelijk drie projecten genomineerd voor het Funderingsproject van het jaar 2016.

Tijdens de drukbezochte Funderingsdag van 6 oktober jl. te Houten is de winnaar door voorzitter van de jury, Prof. Frits van Tol, bekend gemaakt.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.