Jaargang 14, 2010 - nummer 5 Special Funderingsdag

Home > PDF - Archief > Jaargang 14, 2010 - nummer 5 Special Funderingsdag
Terug naar overzicht

Jaargang 14, 2010 - nummer 5 Special Funderingsdag


Artikelen

Beurze, R.S., Feddema, A. (2010): CUR Publicatie 228, Ontwerprichtlijn ‘Door grond horizontaal belaste palen’. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p10.


Bles, T. (2010): Geotechniek zijn we samen. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p46.


Dijk, S. van (2010): Ervaringen met ontwerpen, maken en testen van MV palen. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p28.


Jong, E. de (2010): Innovaties: Rüttel-injectiepalen, een nieuw paalsysteem voor Nederland. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p40.


Peels, J., Dijkstra, O. (2010): Funderen in het Hoge Noorden: Overgeconsolideerde grondsoorten in Noord-Nederland. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p22.


Schamp, M. (2010): Een tweede leven voor de Westerlaantoren. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p18.


Scheffrahn, F.G., Sommeling, B. (2010): Lessen uit de verzakkingen aan de Vijzelgracht. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p36.


Tol, F. van, Stoevelaar, R., Rietdijk, J. (2010): Draagvermogen van geheide palen in internationale context. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p4.


Velde, E. van der (2010): Mixed-in-place wandtechniek. Geotechniek 2010, Special Funderingsdag, p44.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.