Terug naar overzicht

Jaargang 13, 2009 - nummer 3


Artikelen

Baars, S. van, Vink, J.W. (2009): Trillingen tijdens het boren van de Hubertustunnel Geotechniek 2009, nr, 3, p31.


Dijk, J. Van (2009): Een geotextiele oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Geotechniek 2009, nr.3, p61.


Groot, M.B. de, Ruyt, M. van der, Mastbergen, D.R., Ham, G.A. van den (2009): Bresvloeiing in zand. Geotechniek 2009, nr, 3, p35.


Huybrechts, N., Ganne, P., Vlekken, J., Maekelberg, W., Maertens, J. (2009): Toepassing van optische vezeltechnologie voor monitoring van vernagelde taluds te Ottignies (GEN). Geotechniek 2009, nr, 3, p48.


Nijs, R.E.P. de (2009): Last zakkingsgedrag MT-palen. Geotechniek nr, 3, p41.


Sloots, C. (2009): Handboek folieconstructies. Geotechniek 2009, nr. 3, p58.


Vraag en Antwoord CGF-examenvraag. Geotechniek 2009, nr. 3, p12


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.