Jaargang 12, 2008 - Special Deltatechnologie Bijlsma

Home > PDF - Archief > Jaargang 12, 2008 - Special Deltatechnologie Bijlsma
Terug naar overzicht

Jaargang 12, 2008 - Special Deltatechnologie Bijlsma


Artikelen

Bijlsma, E., Lock, M., Lazonder, K. (2008): Elastocoast biedt civieltechnisch en ecologisch perspectief. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p46.


Bruggers, M., Laar, M. van de (2008): Rijkswaterstaat WINN en Deltares strijden met water – Water als energieke bondgenoot. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p10.


Burg, Jos van der (2008): Cees Veerman en de Deltacommissie: We gaan uit van het ergste. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p6.


Burg, Jos van der (2008): De overheid en deltatechnologie – Een nieuw paradigma in het waterveiligheidsbeleid. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p18.


Burg, Jos van der (2008): Koninklijke Boskalis Westminster – Altijd met voeten in de bagger. Interview met Peter Berdowski. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p.36.


Burg, Jos van der (2008): Jacob Fokkema-De liefde van de TU voor deltatechnologie. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p.68.


Duijnen, P. van, Stuit, H. (2008): BoxBarrier-water keert water. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p.24.


Duijvenbode, J.D. van, Roosjen, R., Bouma, G. (2008): De mooiste en veiligste delta 2010-2100. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p8.


Duijvenbode, J.D. van, Braaksma, F., Bernardini, P. (2008): Klimaatdijk meer dan veilig. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p. 28.


Halter, W., Profittlich, M. (2008): De Amerikaanse en Nederlandse dijkenbouwpraktijk vergeleken. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p20.


Heeres, O.M., Brassinga, H.E., Gijt, J.G. de, Broos, E.J., Groot, M.B. de, Ham, G.A. van den, Schweckendiek, T. (2008): Geotechnical aspects of a land reclamation in the Yangtze Haven in Rotterdam. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p62.


Heidstra, C., Leeuw, H. de (2008): Ingenieursbureau Amsterdam werkt aan tweede fase IJburg. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p66.


Kasteren, J. van (2008): Virtuele dijkbewaking. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p22.


Kasteren, J. van, Staveren, M. van (2008): Bedreigingen omzetten in kansen; Beter bouwen in de delta. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p56.


Kasteren, J. van (2008): Bouwen met de natuur-Zandhonger in de Oosterschelde. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p48.


Kasteren, J. van (2008): Pinguïns in de polder. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p70.


Karstens, S. (2008): Netwerk Deltatechnologie: Innovatiekracht door verbinding tussen publiek, privaat en kennis. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p14.


Karstens, S. (2008): Leven met water in Dordrecht. Interview met Dion van Steensel. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p.54.


Ketelaars, M., Icke, J. (2008): Leven in de Delta volgens Cradle to Cradle, een lonkend perspectief. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p12.


Ketelaars, M., Nieuwenhuis, R. (2008): Positieve wendingen in het Baggerdossier. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p30.


Kevelam, D., Braber, M. den, Tonneeijck, M. (2008): Bouwen met respect voor water en ruimte. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p.38.


Kops, A. (2008): Is de waterbouwkundige ingenieur ‘fit for purpose?’-Omgaan met klimaatverandering in Deltasteden. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p.58.


Maccabiani, J., Huizinga, H. (2008): Flood Control 2015. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p. 32.


Niekerk, W.J. van (2008): Deltatechnologie: nieuw vak, rijk verleden en rijke toekomst. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p72.


Olthuis, K., Lormans, R. (2008): Drijvend recreëren biedt mogelijkheden wereldwijd. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p.50.


Steenbergen-Kajabova, J., Steenbrink, R. (2008): Grontmij pakt kustzone integraal aan. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p.45.


Steendam, G.J., Meer, J.W. van der, Hoven, A. van (2008): De sterkte van dijken bij golfoverslag. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p42.


Tromp, E. (2008): Bouwen op slappe bodems: vragen om problemen. Geotechniek 2008, Thema Deltatechnologie, p60.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.