Terug naar overzicht

Jaargang 12, 2008 - nummer 4


Artikelen

Alboom, G. van, Haelterman, K., Vincke, L., Nulens, K., Royen, K. van, Schittekat, J. (2008): Samenstellen van het geotechnisch dossier voor de sluiting van de Ring rond Antwerpen. Geotechniek 2008, nr. 4, p30.


Ballona, R.V., Grima, M.A. (2008): Piping phenomenon in earth dams: case histories. Geotechniek 2008, nr. 4, p44.


Berkelaar, R., Huisman, L., Luijten, C.J. (2008): Deformation monitoring of the underground metro station Rotterdam CS, a case study. Geotechniek 2008, nr. 4, p38.


Bondt, A.H. de (2008): Beleidsplan NGO – terugblik op periode 2003-2008 en toekomstbeeld. Geotechniek 2008, nr. 4, p.63.


Bondt, A.H. de, Duskov, M. (2008): Anti-Reflective Cracking Design of (Reinforced) Asphaltic Overlays. Geotechniek 2008, nr. 4, p.64.


Bruijn, K. de, Jong, E. de, Havinga, H.R., Tol, A.F. van (2008): Dynamische belastingen door treinen op openstaande diepwandsleuf in Almelo. Geotechniek 2008, nr. 4, p24.


Duskov, M. (2008): Onderzoek op EPS-hardschuim als lichtgewicht funderingsmateriaal in verhardingsconstructies. Geotechniek 2008, nr. 4, p67.


Eekelen, S. Van, Bezuijen, A. (2008): Op weg naar een Nederlandse ontwerprichtlijn voor paalmatrassen 2 – Vergelijking ontwerpmodellen met veldmetingen aan de Kyotoweg. Geotechniek 2008, nr. 4, p.58.


Molenkamp, F. (2008): Is soil mechanics still worth a chair? Geotechniek 2008, nr. 4, p48.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.