Terug naar overzicht

Jaargang 12, 2008 - nummer 1


Artikelen

Calle, E. (2008): Statistiek bij regionale proevenverzamelingen. Geotechniek 2008, nr. 1, p40.


Haan, E.J. den (2008): De intrinsieke tijd in het isotachenmodel. Geotechniek 2008, nr. 1, p34.


Hannink, G., Buth, L.J., Seters, A.J. van (2008): Deel 1 van Eurocode 7 gereed voor gebruik. Geotechniek 2008, nr. 1, p22.


Lengkeek, A. (2008): Kunstmatige eilanden in de Kaspische zee onder ijsbelasting. Geotechniek 2008, nr. 1, p28.


Liebregts, P., Pfleiderer, C., Brok, C. (2008): Toerit Overtoom met blokkenwand gefundeerd op een paalmatrasconstructie te Papendrecht. Geotechniek 2008, nr. 1, p56.


Schippers, R.J. (2008): Europese uitvoeringsnorm grondankers (NEN-EN 1537) nader belicht. Geotechniek 2008, nr. 1, p46.


Sloots, C. (2008): Knappe kop, interview met Wim Voskamp. Geotechniek 2008, nr. 1, p62.


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.