Terug naar overzicht

Jaargang 10, 2006 - nummer 4


Artikelen

Bijnagte, J.L., Graaf, H.J. van der, Luger, H.J. (2006): Voorbeelden van het berekenen van horizontaal belaste paalgroepen. Geotechniek 2006, nr. 4, p40


Brinkgreve, R.B.J. (2006): Waarom 3D rekenen in de geotechniek? Geotechniek 2006, nr. 4, p34


Broens, M., Lange, A. de, Stoel, A. van der (2006): Aanleggen geluidswal aan de Hoge Ring in Almere. Geotechniek, nr. 4, p 70


Brok, C., Kleinjan, A. (2006): Geotextiel-ommantelde zandpalen als fundering voor Bastions in Houten (2). Geotechniek, nr. 4, p 66


Piepers, T.P.H., Mangels, J., Winkel, R., Stoel, A.E.C. van der (2006): Micropalen maximaal aantrekkelijk?! Toepasbaarheid en dimensionering van micropalen in Nederland. Geotechniek 2006, nr. 4, p54


Schippers, R.J. (2006): Innovatief concept voor een bouwput in het centrum van Tilburg. Geotechniek 2006, nr. 4, p28


Vogt, N., Schuppener, B., Weissenbach, E.H.A. (2006): Toepassing van de ontwerpbenaderingen van Eurocode 7-1 voor het geotechnisch ontwerpen in Duitsland. Geotechniek 2006, nr. 4, p46


Vraag en Antwoord CGF-1 examenvraag. Geotechniek 2006, nr. 4, p18


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.