Terug naar overzicht

Jaargang 1, 1997 - nummer 2


Artikelen

Allouche, C., Dethy, B., Maertens, J. (1997): Stabilisatie van gronden met kalk. Geotechniek 1997, nr. 2, p11


Barends, F.B.J. (1997): Kennisontwikkeling op het vakgebied Geo(milieu)techniek in de komende jaren. Geotechniek 1997, nr. 2, p20


Doornbos, S. (1997): Trillingsvrij funderen met Terracon-technieken. Geotechniek 1997, nr.2, p.40


Jong. P.J.H.N. de (1997): Portretten Gallerij W.F. van Impe. Geotechniek 1997, nr. 2, p.36


Ramler, J.P.G., Vrieling, J.H. (1997): Palenwand voor parkeergarage te Groningen. Geotechniek 1997, nr. 2, p4


Weele sr., A.F. van (1997): Nieuwe ontwikkelingen in de funderingstechniek die het (nog?) niet hebben gehaald. Geotechniek 1997, nr. 2, p32


Winnubst, M.H. (1997): Foutenvoortplanting in de CU-triaxiaalproef. Geotechniek 1997, nr. 2, p26


DISCLAIMER
Geotechniek (incl. Geokunst en Geo Water) betreft een onafhankelijk vaktijdschrift. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het vakblad kan Uitgeverij Educom niet instaan
voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gepubliceerde gegevens. Uitgeverij Educom kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gepubliceerde gegevens of het gebruik daarvan. De inhoud van artikelen wordt opgesteld door de betreffende auteur(s) en niet door Uitgeverij Educom. Bij artikelen zijn auteurs verantwoordelijk voor correcte inhoud en uitingen. Uitgeverij educom kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit betreffende inhoud of uitingen. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Uitgeverij Educom worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De redactie van deze website berust bij Uitgeverij Educom te Rotterdam.