PDF - Archief

Home > PDF - Archief

Blom, C., Werf, K. van der, Kooi, H., Stuurman, R. (2023): Klimaatverandering, klei en funderingsproblemen – een case studie (2). Geotechniek 2023, nr. 3, p.15.

In een eerste artikel in Vakblad Geotechniek is de schade beschreven die aan een woonhuis in Rekken is ontstaan door het zwel-krimp gedrag van de kleiondergrond waarop het huis gebouwd is. Om toekomstige schade te voorkomen zijn in april 2021 horizontale en verticale vochtbarrières in de grond rond het huis aangebracht. Er zijn vochtsensoren en zakbaken binnen en buiten de vochtbarrières aangebracht. Binnen de barrières varieert het watergehalte van de bodem nauwelijks meer. Ook is er vrijwel geen verticale beweging van de bodem binnen de barrières. Buiten de barrières varieert het watergehalte van de bodem sterk met de seizoenen en gaat het maaiveld in de droge zomer van 2022 meer dan 50 mm naar beneden. De muren van het huis zijn gerestaureerd en na de extreem droge en warme zomer van 2022 is er geen schade meer ontstaan.

Eekelen, S. van, Zwaan, R.A., Nancey, A., Hazenkamp, M., Jung, Y.H. (2023): Four years field measurements in a partly submerged woven geotextile-reinforced pile-supported embankment. Geotechniek 2023, nr.3, p.42.

This paper describes measurements in a partly submerged piled embankment, reinforced with geotextiles only. The seasonal effect in the measured geotextile strains strongly matches the seasonal temperature variation. No correlation with the varying groundwater table was found. The measurements remain sufficiently on the safe side of the results of the Concentric Arches model. Therefore, the CUR226:2016 design guideline may be used for this type of geotextile-reinforced pile-supported embankments, of which the embankment is installed partly below the groundwater table.

FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS ADVERTORIAL (2023): Constructing windmills on a sea-defense dike in The Netherlands with Enka Solutions. Geotechniek 2023, nr. 3, p.54.

The Netherlands is a small, densely populated country where space for any type of construction is at a premium. This is particularly true when decisions on the construction of windfarms have to be made, and every effort is made to locate these away from centers of population.

The construction of a windfarm in the north of the country is a good example of this.

FUGRO ADVERTORIAL (2023): Nauwkeurige glasvezel monitoring waarborgt veiligheid in Valkenburgse Mergelgroeven. Geotechniek 2023, nr. 3, p.32.

Fugro heeft een hooggevoelig glasvezelmeetsysteem ontworpen en geïnstalleerd om de gesteentemechanische veiligheid en de stabiliteit te monitoren van de constructie van het stenen gangenstelsel in de populaire Mergelgroeven in Valkenburg.

Gerritsen, R.H., Bezuijen, A., Dorst, C. (2023): Climate change and extreme weather conditions: the role of geosynthetics securing flood defences and coastal protection. Geotechniek 2023, nr.3, p.46.

In the coming decades, it will be a great challenge to respond effectively to the global climate change, causing sea level rise, heavy rainfall, storms and extreme droughts. This response involves both climate mitigation, through CO2 reduction, and climate adaption, which requires adjusting our physical surroundings to the changed environmental conditions. Geosynthetics can play a significant role in addressing these challenges. Geosynthetics contribute to CO2 reduction, thereby limiting climate change. Additionally, applying geosynthetics in flood defences mitigates issues like higher hydraulic loads, erosion and stability concerns. This paper describes some valuable applications of geosynthetics for adapting and creating safe and resilient living areas.

Haan, F. de, Daris, S. (2023): De invloed van grondverdringende paalsystemen achter damwanden. Geotechniek 2023, nr.3, p.22.

Bij de bouw van Keersluis Kornwerderzand zijn grondverdringende stalen schoefpalen met grout op korte afstand achter de bouwkuip van de deurkas geplaatst. Dit heeft ertoe geleid dat de damwanden extra vervormingen hebben ondergaan en daarmee vroegtijdig zijn ‘opgespannen’. Op basis van de gemeten vervormingen is berekend hoe groot de invloed van de opgetreden vervorming is op de snedekrachten. Hieruit volgt dat de extra vervorming niet hoeft te leiden tot grotere snedekrachten, afhankelijk van de grootte van het opspaneffect en de bouwfasering.

Meer, A. van der, Veen, J. van, Kanning, W. (2023): Realistischere overstromingskansen door het meenemen van vervolgmechanismen. Geotechniek 2023, nr. 3, p.28.

Een afschuiving van een dijk leidt vaak pas na vervolgmechanismen tot een overstroming. Door het expliciet meenemen van vervolgafschuivingen en erosie door golfoverslag kan de overstromingskans realistischer bepaald worden. Vooral dijkdoorsneden waar de kans op een afschuiving al relatief groot is bij lage piekwaterstanden hebben een groot potentieel voor optimalisatie van de overstromingskansbepaling. De gevolgde methodiek kan ook gebruikt worden om het effect van innovatieve ontwerpoplossingen te kwantificeren.

Vos, M. De, Huybrechts, N., Sutter, S. De, Meyer, F. De (2023): Technische goedkeuringen voor funderingspalen in België. Geotechniek 2023, nr. 3, p.36.

In België dient de berekening van het draagvermogen van funderingspalen gebaseerd te worden op de bepalingen van Eurocode 7 en de Belgische Bijlage. Deze laatste verwijst naar de Buildwise Dimensioneringsmethode Nr. 20. Van de hierin vermelde installatiefactoren, modelfactoren en partiële veiligheden kan enkel afgeweken worden indien een paalsysteem over een technische goedkeuring met certificatie beschikt. Recent werd een eerste reeks technische goedkeuringen gepubliceerd, voor grondverdringende schroefpalen met een schacht in plastisch beton.

Vriend, A., Meinhardt, G., Grashuis, A., Lankreijer, T. (2023): Herziene derde druk CROW-CUR rapport 236 richtlijn ankerpalen (2). Geotechniek 2023, nr. 3, p.8.

In de 3e herziene druk van “CROW-CUR Rapport 236 Richtlijn Ankerpalen” zijn vele verbeteringen en toelichtingen aangebracht. De aanpassingen zijn grondmechanisch gezien zodanig fundamenteel, dat enkele berekeningen en afleidingen aanvullend zijn op de vigerende norm NEN 9997-1 en afwijken van de (inmiddels) norm NEN 7201. Het gaat daarbij met name om het bepalen van de schachtwrijving van op trek te belasten ankerpalen en het uit bezwijkproeven afleiden van de wrijvingseigenschappen tussen het verankeringslichaam en het aanliggende (vaste) draagkrachtige zandpakket. Ook zijn er voor op druk te belasten ankerpalen nieuwe rekenregels om de knikstabiliteit te controleren. Reden om hiervan de achtergronden te belichten.

Wittekoek, B., Eekelen, S. van, Bezuijen, A., Terwindt, J., Detert, O., Berg, J. van den, König, D. (2023): Geogrid-anchored sheet pile walls under strip footing surcharge loading, small-scale experiments. Geotechniek, nr. 3, p.50.

Small-scale experiments on geogrid-anchored sheet pile walls (SPWs) under strip footing surcharge loading were conducted at the Deltares laboratory. The following was concluded from the experiments. Two slip surfaces develop, starting at the edges of the strip footing. They divide the soil behind the SPW into three zones. The paper analyses the contributions of each of these zones to the failure load of the structure. The location of the strip footing surcharge load, the geogrid length and the number of geogrid anchors all affect the failure load of the structure. Furthermore, the slip surface reorients at the intersection with geogrids, and even very short geogrid anchors contribute to the total resistance.

Eekelen, S. van, Zwaan, R., Nancey, A., Hazenkamp, M., Jung, Y.H. (2023): Four years field measurements in apartly submerged woven geotextile reinforced pile-supported embankment. GeoArt 2023, p.12.

This paper describes measurements in a partly submerged piled embankment, reinforced with geotextiles only. The seasonal effect in the measured geotextile strains strongly matches the seasonal temperature variation. No correlation with the varying groundwater table was found. The measurements remain sufficiently on the safe side of the results of the Concentric Arches model. Therefore, the CUR226:2016 design guideline may be used for this type of geotextile-reinforced pile-supported embankments, of which the embankment is installed partly below the groundwater table.

FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS ADVERTORIAL (2023): Constructing windmills on a sea-defense dike in The Netherlands with Enka Solutions. GeoArt 2023, p.22.

The Netherlands is a small, densely populated country where space for any type of construction is at a premium. This is particularly true when decisions on the construction of windfarms have to be made, and every effort is made to locate these away from centers of population.

The construction of a windfarm in the north of the country is a good example of this.

GENAP ADVERTORIAL (2023): Geomembranes for storing and separating liquids. GeoArt, p.15.

Genap has been active in the horticultural, agricultural and civil engineering sectors. Dick van Regteren has been the owner and director of Genap since 2007 and is passionate about his company: "Our production facility in 's-Heerenberg is home to no less than 100 employees dedicated to the development of our membrane solutions. And we do it all under the same roof - including our own in-house laboratory and engineering departments!"

Gerritsen, R., Bezuijen, A., Dorst, K. (2023): Climate change and extreme weather conditions: the role of geosynthetics securing flood defences and coastal protection. GeoArt 2023, p. 6.

In the coming decades, it will be a great challenge to respond effectively to the global climate change, causing sea level rise, heavy rainfall, storms and extreme droughts. This response involves both climate mitigation, through CO2 reduction, and climate adaption, which requires adjusting our physical surroundings to the changed environmental conditions. Geosynthetics can play a significant role in addressing these challenges. Geosynthetics contribute to CO2 reduction, thereby limiting climate change. Additionally, applying geosynthetics in flood defences mitigates issues like higher hydraulic loads, erosion and stability concerns. This paper describes some valuable applications of geosynthetics for adapting and creating safe and resilient living areas.

NAUE GmbH & Co.KG ADVERTORIAL (2023): Sustainable and innovative solutions with geosynthetics from Naue. GeoArt 2023, p.10.

For more than 20 years, Normec QS has been providing independent, accredited services in testing, inspection and certification of plastic films, pipes, structures, renewable energy and biobased products. Since 2021, the company has been part of the Normec Group, specifically the Sustainability division. Normec QS customers find that this allows them to be served even better, also because they often need services in multiple areas. Several new international customers have therefore joined the Normec Group since 2021. The complementary services certainly contribute to this. The personal, customer-oriented approach has remained. This is typical of the entire Normec Group.

TENSAR ADVERTORIAL (2023): Improved knowledge and research on Tensar geogrids lead to a reduction in the impact on the environment. GeoArt 2023, p.19.

‘More environmentally efficient solutions’ is what authorities look for and what Tensar can deliver. By introducing Tensar’s best performing geogrid, the Tensar® InterAx® and the free, cloud-based design software Tensar+®, independently proven solutions are available that will provide benefits like best MKI-score, reduction of construction time, cost, carbon or extend design life.

Wittekoek, B., Eekelen, S. van, Bezuijen, A., Terwindt, J., Duijnen, P. van, Detert, O., Berg, J. van de (2023): Geogrid-anchored sheet pile walls under strip footing surcharge loading, small-scale experiments. GeoArt 2023, p.16.

Small-scale experiments on geogrid-anchored sheet pile walls (SPWs) under strip footing surcharge loading were conducted at the Deltares laboratory. The following was concluded from the experiments. Two slip surfaces develop, starting at the edges of the strip footing. They divide the soil behind the SPW into three zones. The paper analyses the contributions of each of these zones to the failure load of the structure. The location of the strip footing surcharge load, the geogrid length and the number of geogrid anchors all affect the failure load of the structure. Furthermore, the slip surface reorients at the intersection with geogrids, and even very short geogrid anchors contribute to the total resistance.

Bosch, S.E. ten, Bisschop, R. (2023): Zakt Nederland werkelijk zo snel? Deel 2: bestaande ophogingen. Geotechniek 2023, nr. 2, p.26.

Bodemdaling is tegenwoordig een veel besproken onderwerp binnen onder andere de geotechniek en speelt bij meerdere situaties in Nederland een rol. Vaak worden aannames gedaan om met deze component rekening te houden en wordt niet in detail gekeken naar specifieke situaties. In deze tweedelige serie is voor verschillende situaties gekeken naar de relevante processen van bodemdaling en is nagegaan hoe goed bodemdaling bepaald kan worden met de huidige rekenmodellen. Het eerste deel van deze artikelen is verschenen in de vorige editie van dit blad en beschrijft bodemdaling in veenweidegebieden. In dit tweede deel gaan wij in op het gedrag van bestaande infrastructuur aan de hand van twee situaties, de N3 bij Dordrecht (weg op hooggelegen aardebaan) en een gedeelte van de Markermeerdijken (waterkering).

Groot, M. de, Mastbergen, D., Ham, G. van den, Berg, J. van den (2023): Rol statisch verweken bij ontwikkeling zettingsvloeiingen. Geotechniek 2023, nr. 2, p.18.

Bij een zettingsvloeiing kunnen twee mechanismen een rol spelen: statisch verweken en bressen. Als eenmaal verweken optreedt is de manier waarop het zand vervolgens gaat vloeien van groot belang. Dit vloeien wordt in dit artikel beschreven aan de hand van een aantal goed gedocumenteerde experimenten. De invloed ervan op de ontwikkeling van een zettingsvloeiing wordt besproken met speciale aandacht voor de rol van het mechanisme bressen. Drie soorten vloeiing kunnen worden onderscheiden: een zuivere verwekingsvloeiing, een zuivere bresvloeiing en een “hybride” vloeiing waarbij beide mechanismen een significante rol spelen. Een en ander resulteert in een aantal bevindingen, die aanleiding kunnen geven de huidige adviespraktijk opnieuw tegen het licht te houden.

Roelofs, B., Wilms, T. (2023): Duurzaamheid filterlagen in oeverbeschermingsconstructies. Geotechniek 2023, nr. 2, p.36.

Geotextielen maken hoogwaardige constructies mogelijk, maar door het aanbrengen van kunststoffen in een natuurlijke omgeving bestaat de kans op verspreiding in het milieu. Dit risico dient te worden beperkt om schade aan ecosystemen en gezondheid te voorkomen. Uit het hier beschreven onderzoek komt geen duidelijk duurzamer alternatief naar voren voor geotextiel van conventionele kunststof in filterlagen voor oeverconstructies. De alternatieven zonder kans op plasticverspreiding hebben een hogere Milieu Kosten Indicator (MKI)-score en zorgen voor hogere kosten in de aanleg en gedurende de levensduur. In het bijzonder voor conventioneel geotextiel moeten beheer en onderhoud van de oeverconstructie op goede wijze worden georganiseerd om plasticverspreiding tegen te gaan. Om te komen tot een duurzame oeverbeschermingsconstructie is het nodig dat filterlagen lang mee gaan, dat steenbestorting en granulair materiaal lokaal wordt gewonnen en hergebruikt, en dat bij het ontwerp rekening wordt gehouden met verwijdering aan het einde van de levensduur.

Vriend, A., Jong, E. de (2023): Herziene derde druk CROW-CUR Rapport 236 Richtlijn Ankerpalen (deel 1). Geotechniek 2023, nr. 2, p.8.

In de 3e herziene druk van “CROW-CUR Rapport 236 Richtlijn Ankerpalen” zijn vele verbeteringen en toelichtingen aangebracht. De aanpassingen zijn grondmechanisch gezien zodanig fundamenteel, dat enkele berekeningen en afleidingen aanvullingen zijn op de vigerende norm NEN 9997-1 en afwijken van richtlijn NPR 7201. Het gaat daarbij met name om het bepalen van de schachtwrijving van op trek te belasten ankerpalen en het uit bezwijkproeven afleiden van de wrijvingseigenschappen tussen het verankeringslichaam en het aanliggende (vaste) draagkrachtige zandpakket. Ook zijn er voor op druk te belasten ankerpalen nieuwe rekenregels om de knikstabiliteit te controleren. Reden om hiervan de achtergronden te belichten.

Dalen, J. van, Ravenshorst, G., Kwast, E., Lobbe, S., Woerden, A. van (2023): Incasseringsvermogen verbinding houten paal en oplanger bij horizontale grondbelasting. Geotechniek 2023, nr. 1, p.8.

Maaiveldzetting naast op palen gefundeerde panden komt regelmatig voor en deze kan leiden tot horizontale grondbeweging en daarmee gepaard gaande horizontale belasting van de funderingspalen. Aan de hand van een case in de gemeente Woerden, met een fundering op houten palen met betonoplangers, is onderzocht of deze horizontale grondbeweging kan leiden tot schade aan de verbinding tussen paal en oplanger. Dit blijkt in het geval van houten palen in slappe grond mee te vallen omdat er voldoende herverdelingscapaciteit in de verbinding oplanger-houten paal aanwezig is.

Eekelen, S. van, Cengiz, C., Fluit, I., Kuljanski, L., Berg, J. van den, Kwast, E. (2023): 7e Europees Congres EuroGeo7 Geokunststoffen in Warschau, Polen. Geotechniek 2023, nr. 1, p.36.

Na twee jaar uitstel door Covid-19 konden experts in geokunststoffen elkaar weer ontmoeten: van 4 tot 7 september 2022 vond in Warschau, Polen de EuroGeo7 plaats. Meer dan 800 congresdeelnemers uit 55 landen waren aanwezig op een bijzondere historische locatie: het Palace of Culture and Science.

Ook waren er ruim 70 standhouders in de naastgelegen expositieruimte. Nederlandse exposanten waren Huesker, TenCate/Solmax, Tensar, Naue en Freudenberg. Het was goed om tijdens het congres naast een goede vertegenwoordiging van het NGO-bestuur ook vele andere Nederlandse collega’s te zien.

Het congres omvatte 22 inhoudelijke sessies verdeeld over drie intensieve dagen. Alle thema’s van geokunststoffen in de breedte waren met technische diepgang

Halter, W., Wiggers, A., Molen, M., Meer, M. van der (2023): Dijken bouwen met afwijkende grond: grondgestuurd in plaats van richtlijngestuurd ontwerpen. Geotechniek 2023, nr. 1, p.24.

Dit artikel is een samenvatting van het in oktober 2022 opgeleverde Technisch kader toepassing gebiedseigen grond. Hierin is toegelicht wat de technische kansen en mogelijkheden zijn voor het toepassen van gebiedseigen grond in dijkversterkingen. Deze toepassing is duurzaam, omdat lokaal beschikbare grond wordt hergebruikt en de transportafstanden worden beperkt. Gebiedseigen grond voldoet veelal echter niet aan alle eisen die standaard worden gesteld aan dijkenklei. In dit Technisch kader wordt toegelicht hoe onderbouwd van deze eisen kan worden afgeweken. Een voorwaarde kan zijn dat men het ontwerp aanpast of het verouderingsgedrag van grond kwantificeert. Daarnaast wordt toegelicht hoe de eigenschappen van afwijkende grond op een economische wijze kunnen worden opgewaardeerd.

Lubking, P. (2023): Column Grond in de hand houden – de vorm van zandkorrels (2). Uitstroomproeven ter bepaling van korrelvorm annex oppervlakteruwheid. Geotechniek 2023, nr. 1, p.30.

Column: beheersing van het materiaal grond is voor de geotechnicus van cruciaal belang; kennis van de basiseigenschappen is een eerste vereiste. Door grond letterlijk en figuurlijk op een verstandige manier in de hand te houden wordt bereikt dat geotechnische problemen niet uit de hand lopen

Niemeijer, F. (2023): Iets over de geschiedenis van houten palen in Amsterdam. Geotechniek 2023, nr. 1, p.14.

In diverse nummers van dit tijdschrift wordt aandacht besteed aan het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) in Amsterdam, dat in 2018 van start ging. Ingenieur René Terpstra schreef als eerste in dit feuilleton een stuk onder de titel ‘Het Amsterdamse houten palenonderzoek’. Dit eerste deel doet vermoeden dat vooral de toekomst van dit Amsterdamse erfgoed onder de loep wordt genomen – in het bijzonder vanuit het perspectief van de veiligheid ervan. Het lijkt daarom zinvol in aanvulling hierop - als historisch-geograaf – een poging te doen iets bij te dragen over historische achtergronden van houten palen die als fundering dienen.

Terpstra, R., Schweckendiek, T. (2023): Feuilleton Het Amsterdamse houten palenonderzoek, deel 2. Semi-probabilistische toetsmodel houten palen Amsterdam. Geotechniek 2023, nr. 1, p.16.

Amsterdam toetst momenteel zijn bruggen en kademuren op constructieve veiligheid. 270 van deze bruggen en 125 kilometer kademuur is gefundeerd op houten palen. Vanwege het ontbreken van heldere regelgeving heeft Amsterdam een grootschalig wetenschappelijk en toegepast onderzoeksprogramma opgezet met kennisinstellingen als Deltares en de Technische Universiteit Delft. Opgave is de ontwikkeling van een betrouwbare en meer realistische beoordelingsmethode waarmee op basis van beperkte inspectiegegevens de resterende draagkracht van de ‘totale’ paalpopulatie onder een specifieke Amsterdamse brug of kademuur getoetst kan worden.

In de editie van september 2022 van Geotechniek is in het eerste artikel van het feuilleton ‘Het Amsterdamse Houten Palenonderzoek’ de aanleiding van het onderzoek en de huidige beoordelingsmethode toegelicht. In deze editie wordt de eerste versie van de ‘nieuwe’ beoordelingsmethode gepresenteerd; het semi-probabilistische toetsmodel houten palen.

Bosch, S. ten, Bisschop, R. (2022): Zakt Nederland werkelijk zo snel? Deel 1 – het veenweidegebied. Geotechniek 2022, nr. 4, p.16.

Bodemdaling is tegenwoordig een veel besproken onderwerp binnen de geotechniek en speelt bij meerdere situaties in Nederland een rol. Vaak worden grove aannames gedaan en wordt niet in detail gekeken naar processen die in specifieke situaties relevant zijn. In deze tweedelige serie is voor verschillende situaties gekeken naar de relevante processen van bodemdaling en is nagegaan hoe goed bodemdaling ingeschat kan worden met de huidige rekenmodellen. In dit eerste deel gaan wij in op de bodemdaling in veenweidegebieden aan de hand van twee situaties, de Krimpenerwaard en de Zeevang polder (achterland Markermeerdijken).

Grotegoed, D., Bogaards, J., Putten, E. van, Gkekas, S. (2022): De Blankenburgverbinding – kistdamontwerp van de Maasdeltatunnel. Geotechniek 2022, nr. 4, p.8.

De bouwcombinatie BAAK realiseert op dit moment de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelwegverbinding A24 tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Een belangrijke schakel in deze verbinding is de Maasdeltatunnel met diepe toeritten en een zinkdeel. Om deze diepe toeritten mogelijk te maken zijn kistdammen in het druk bevaren “Scheur” ontworpen. Deze diepe toeritten en de kistdammen zijn nodig om een bouwmethode met slechts twee zinkelementen mogelijk te maken. Hiermee zorgt BAAK voor zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart en omgeving. In dit artikel worden enkele ontwerpoverwegingen en uitvoeringsaspecten van de kistdammen toegelicht.

In Memoriam: Prof. Dr. Ir. Arnold Verruijt. Geotechniek 2022, nr. 4, p.33.

• Maubeuge, K. von, Gerritsen, R., Ehrenberg, H. (2022): Geosynthetics: responsible and sustainable solutions to reduce environmental impact. Geotechniek 2022, nr. 4, p.49

Using geosynthetics, more sustainable and economical structures can be built than with traditional methods using mineral aggregate, clay, steel or concrete. Geosynthetics can replace or significantly reduce the use of these primary building materials. They also increase the service life of structures, like roads, railways or dykes. Compared to traditional construction methods, building with geosynthetics means in most cases a lower total energy demand, substantial reduction of CO2 emissions and cost savings. Various applications and geosynthetic functions as well as the sustainability benefits are summarised in this article. It will be illustrated how responsible and sustainable solutions can be obtained by using geosynthetics. More important, the positive environmental impact of these solutions in comparison with traditional building methods are described. The contribution of geosynthetics to the construction of resilient structures as the big future challenge for climate change adaptation are outlined.

Voskamp, W., Retzlaff, J. (2022): Geosynthetics, sustainability, durability and the environment. Geotechniek 2022, nr. 4, p.38.

Major savings in CO2 emissions and in the use of energy are reached when geosynthetics are applied in construction projects. But there are also potential environmental issues to be addressed, such as leaching and microplastics. This article examines the use of geosynthetics from different perspectives: the share of geosynthetics in the total use of plastics as well as the share in the waste stream in Europe and the Netherlands; the possible leaching of hazardous substances from the geosynthetics during the life time and EU regulations in this respect; the various methods of recycling geosynthetics after the life time; and whether microplastics could potentially be generated from geosynthetics.

Wimmers, R., Zwaan, J. (2022): Funderingsdag: Rekenregels = programmeerregels? Geotechniek 2022, nr. 4, p.24.

De rekenregels uit de NEN9997-1 voor paalfunderingen vertalen zich niet altijd naar programmeerregels. Om toch het groeperen van palen te automatiseren zijn aannames nodig die de geest van de rekenregels volgen. Dit leidt tot fundamentele discussies over de interpretatie van deze regels. In dit artikel worden een aantal aannames besproken die zijn gedaan tijdens de ontwikkeling van het cluster algoritme.

• Bielefeld, M., Dorp, R. van, Moscoso, N., Fernandez Tadeo, C., Verbeek, G. (2022): Rapid load testing of foundation piles in Barcelona. Geotechniek 2022, International Special Stress Wave Conference 2022, Geotechniek 2022, nr. 3, p.16.

After the planned bi-directional load tests for a construction project in the port of Barcelona showed inconclusive results, execution of a large number of additional pile load tests was required, at short notice and with heavy test loads. This was possible by performing Rapid Load Tests (RLT), using a StatRapid device. In total 25 tests up to 12 MN were executed within 9 working days, putting the project back on track.

• Detert, O., Berg, J.H. van den (2022): Kademuurconstructies van gewapende grond met een blokken-facing. Geotechniek 2022, nr. 3, p.46.

Dit artikel behandelt twee projecten van kademuurconstructies, waarbij het gebruik van een met geogrid gewapende grondconstructie met een blokkenwand-facing de beste oplossing is gebleken. Het artikel belicht relevante ontwerpaspecten van kademuurconstructies van blokkenwanden, met aandacht voor specifieke eisen in termen van esthetische kwaliteit, omgevingscondities zoals dynamische belastingen door aardbevingen, aanvaarbelasting en aantasting in een agressief milieu. Het gebruik van gewapende-grondconstructies met blokken-facing is in beide projecten zeer succesvol gebleken. Dit artikel is gebaseerd op de bijdrage van Detert en Schmidt (2012) aan EUROGEO 2012.

• England, M., Profittlich, M. (2022): Bi-directional O-cell foundation testing: to optimize foundation design safely and sustainably. Geotechniek 2022, International Special Stress Wave Conference 2022, Geotechniek 2022, nr. 3, p.20.

Worldwide awareness of climate change continues to increase, as do calls for action. Reducing the carbon emissions for buildings and infrastructure can help to limit global temperature rise and achieve a net zero future. Concrete production is responsible for 5 % to 7 % of total CO2 emissions worldwide. The construction industry, and in particular the foundation industry, is able to take steps to reduce their contribution. One potential saving is through optimising the foundation of (high-rise) buildings, bridges and infrastructure projects.

Accurate foundation design is a critical area for efficient use of concrete and steel in the ground. Calibration of the design of foundations can unlock huge savings in terms of material usage and project timescales and these are best done by full-scale load testing to evaluate the pile or barrette behaviour. O-cell® bi-directional load testing can be used to verify the pile performance and compare it against the design in the most efficient, safe and cost-effective manner of all types of foundations – particularly for larger test loads. The project examples described in this article show that using full-scale static load testing with O-cell® bi-directional testing can reduce carbon emissions and improve project efficiencies.

• Hölscher,P., Hopman, V., Veltmeijer, A. (2022): Development of advanced pile integrity test methods for cast in-situ piles. Geotechniek 2022, International Special Stress Wave Conference 2022, Geotechniek 2022, nr. 3, p.10.

Cast in-situ piles are sensitive for defects during installation. Therefore, integrity of the pile-shaft must be tested. Traditional sonic testing often leads to discussion on the acceptance of piles. More advanced methods that give reliable information on concrete quality and diameter of the pile at distrusted locations are required. This paper describes a field test in which several of these methods have been evaluated. Two methods (Seismic Tube and Deep Acoustic Check) are presented in more detail.

• IJnsen, P. (2022): Van ’t Hek: offering specialist services around the world. Geotechniek 2022, International Special Stress Wave Conference 2022, Geotechniek 2022, nr. 3, p.15.

The family owned company Van ‘t Hek was founded in 1945 in the Netherlands as a General civil contractor. In the 1970’s the company put focus on the execution of Deep Foundations by Piling and sheet pile retaining structures as a sub-contractor. Back in the day it were mainly timber - and precast concrete piles for civil works, housing and commercial building projects that Van ’t Hek drove with self - build dragline based piling rigs.

Today Van ’t Hek is market leader in the Netherlands and holds this position for already a decade. It is part of the Van ’t Hek Group, together with other subsidiary that focus on Piling or related services, each with it’s own specialization. Van ’t Hek Group is still family owned and the third generation is in charge.

Van ’t Hek is seen around the world offering it’s specialist service that, dependent on the client’s wishes can extend from pile design, through execution to pile testing and environmental monitoring and the design and construction of Special Purpose Equipment.

• In Memoriam: Bert Everts. Geotechniek 2022, nr. 3, p.33.

Op 24 juni 2022 overleed Bert Everts, een bijzonder mens en zeer gepassioneerd geotechnicus. Bert begon zijn loopbaan in de geotechniek in 1977 bij Grondmechanica Delft, later GeoDelft (nu Deltares). Sinds 1998 combineerde hij dat met het docentschap bij de TU Delft. In die functie gaf hij les en heeft hij honderden studenten begeleid in de vakken funderingstechniek en bouwputten en eveneens tientallen begeleid met afstuderen. Hij schreef hierover ook regelmatig in dit vakblad.

• In Memoriam: Maarten Smits. Geotechniek 2022, nr.3, p.35.

Op 4 mei 2022 is Maarten Smits op 60-jarige leeftijd overleden. Maarten heeft veel betekend voor het vakgebied Geotechniek, voor toegepast onderzoek rondom maatschappelijke thema’s op het gebied van Delta’s, Water en Ondergrond en vele professionals geïnspireerd. Daarom staan we graag kort stil bij de grote bijdragen die hij heeft geleverd, specifiek aan ons vakgebied.

• Terpstra, R. (2022): Feuilleton Het Amsterdamse houten palenonderzoek, deel 1. Geotechniek 2022, nr. 3, p.36.

Amsterdam toetst momenteel zijn bruggen en kademuren op constructieve veiligheid. 270 van deze bruggen en 125 kilometer kademuur is gefundeerd op houten palen. Vanwege het ontbreken van heldere regelgeving heeft Amsterdam een grootschalig wetenschappelijk onderzoeksprogramma opgezet met kennisinstellingen als Deltares en de Technische Universiteit Delft. Opgave is de ontwikkeling van een betrouwbare en meer realistische beoordelingsmethode waarmee op basis van beperkte inspectiegegevens de resterende draagkracht van de ‘totale’ paalpopulatie onder een specifieke Amsterdamse brug of kademuur getoetst kan worden.

In deze editie van Geotechniek wordt de huidige beoordelingsmethode toegelicht. Aan de hand van onderzoekthema’s wordt de ontwikkeling van de beoordelingsmethode uitgevoerd. Deze onderzoeksthema’s leveren inzichten op die in een feuilleton zullen worden gepresenteerd.

• Walrave, N., Koopmans, R., Gelder, I. van, Zwanenburg, C. (2022): Een experimentele studie naar de invloed van initieel onverzadigde klei op de macrostabiliteit van rivierdijken. Geotechniek 2022, nr. 3, p.26.

Dit artikel beschrijft het resultaat van een experimentele studie naar de invloed van de initieel onverzadigde zone op de macrostabiliteit van een kleiige rivierdijk in het kader van een masterscriptie aan de TU Delft. Door middel van de Suction Stress Characteristic Curve is het mogelijk om onverzadigde K0-CAU proeven uit te voeren op de gangbare triaxiaalproefopstellingen in Nederlandse geotechnische laboratoria. Dit draagt bij aan de kennis over de onverzadigde zone en in de toekomst zou er wellicht extra sterkte toegekend kunnen worden aan deze zone, die nu nog niet benut wordt, en zou het kunnen leiden tot meer grip op de actuele sterkte van een dijk gedurende een hoogwatersituatie.

Bielefeld, M., Dorp, R. van, Moscoso, N., Fernandez Tadeo, C., Verbeek, G. (2022): Rapid load testing of foundation piles in Barcelona. Geotechniek 2022, International Special Stress Wave Conference 2022, p.10.

After the planned bi-directional load tests for a construction project in the port of Barcelona showed inconclusive results, execution of a large number of additional pile load tests was required, at short notice and with heavy test loads. This was possible by performing Rapid Load Tests (RLT), using a StatRapid device. In total 25 tests up to 12 MN were executed within 9 working days, putting the project back on track.

England, M., Profittlich, M. (2022): Bi-directional O-cell foundation testing: to optimize foundation design safely and sustainably. Geotechniek 2022, International Special Stress Wave Conference 2022, p.14.

Worldwide awareness of climate change continues to increase, as do calls for action. Reducing the carbon emissions for buildings and infrastructure can help to limit global temperature rise and achieve a net zero future. Concrete production is responsible for 5 % to 7 % of total CO2 emissions worldwide. The construction industry, and in particular the foundation industry, is able to take steps to reduce their contribution. One potential saving is through optimising the foundation of (high-rise) buildings, bridges and infrastructure projects.

Accurate foundation design is a critical area for efficient use of concrete and steel in the ground. Calibration of the design of foundations can unlock huge savings in terms of material usage and project timescales and these are best done by full-scale load testing to evaluate the pile or barrette behaviour. O-cell® bi-directional load testing can be used to verify the pile performance and compare it against the design in the most efficient, safe and cost-effective manner of all types of foundations – particularly for larger test loads. The project examples described in this article show that using full-scale static load testing with O-cell® bi-directional testing can reduce carbon emissions and improve project efficiencies.

Hölscher,P., Hopman, V., Veltmeijer, A. (2022): Development of advanced pile integrity test methods for cast in-situ piles. Geotechniek 2022, International Special Stress Wave Conference 2022, p.4.

Cast in-situ piles are sensitive for defects during installation. Therefore, integrity of the pile-shaft must be tested. Traditional sonic testing often leads to discussion on the acceptance of piles. More advanced methods that give reliable information on concrete quality and diameter of the pile at distrusted locations are required. This paper describes a field test in which several of these methods have been evaluated. Two methods (Seismic Tube and Deep Acoustic Check) are presented in more detail.

IJnsen, P. (2022): Van ’t Hek: offering specialist services around the world. Geotechniek 2022, International Special Stress Wave Conference 2022, p.9

The family owned company Van ‘t Hek was founded in 1945 in the Netherlands as a General civil contractor. In the 1970’s the company put focus on the execution of Deep Foundations by Piling and sheet pile retaining structures as a sub-contractor. Back in the day it were mainly timber - and precast concrete piles for civil works, housing and commercial building projects that Van ’t Hek drove with self - build dragline based piling rigs.

Today Van ’t Hek is market leader in the Netherlands and holds this position for already a decade. It is part of the Van ’t Hek Group, together with other subsidiary that focus on Piling or related services, each with it’s own specialization. Van ’t Hek Group is still family owned and the third generation is in charge.

Van ’t Hek is seen around the world offering it’s specialist service that, dependent on the client’s wishes can extend from pile design, through execution to pile testing and environmental monitoring and the design and construction of Special Purpose Equipment.

Aantjes,H.,Hölscher,P. (2022): Stress Wave Conference. Na 30 jaar terug in Nederland. Geotechniek 2022, nr. 2, p.17.

Dit artikel beschrijft de opzet van de elfde Stress Wave Conferentie die van 19 tot en met 22 september 2022 in Rotterdam zal plaatsvinden. Het gaat in op de wetenschappelijke ontwikkelingen rondom. De conferentie belichten de ontwikkeling voor statische en dynamische testmethoden op diepe funderingen on- en offshore, paal belastingproeven, trillingsanalyse en monitoring van palen en damwanden en de ontwikkeling van ontwerp- en test richtlijnen voor deep funderingen, inclusief case studies. Afgesloten wordt met een test- en demonstratiedag.

Meer informatie op www.sw2022.org.

Bilfinger, W. (2022): Two non-conventional piled embankments in Brazil. Geotechniek 2022, nr.2, p.70.

Piled embankments are an interesting solution for soft soil environments, where the construction of conventional embankments is often associated with stability problems and/or excessive settlements. Instead of loading surficial soft soil, the embankment weight is carried by piles and founded on deeper seated, more competent soil layers. To improve the load transfer from the embankment to the piles, usually pile caps are used.

Blom, C., van der Werf, K., Stuurman, R., Kooi, H. (2022): Klimaatverandering, klei en funderingsproblemen, een case studie (deel 1). Geotechniek 2022, nr.2, p.20

In de zomer van 2020 is er grote schade ontstaan aan een woonhuis in Rekken. Deze zomer was de derde opeenvolgende droge en warme zomer. Als gevolg hiervan is de kleiondergrond waarop het huis staat (erg) uitgedroogd. Metingen laten zien dat het volume van deze klei sterk afhangt van het watergehalte. Dit zwel- maar vooral krimpgedrag is waarschijnlijk de oorzaak van de ontstane schade. Op verschillende plaatsen rond het huis zijn peilbuizen geplaatst waarmee het waterniveau als functie van de tijd is gemeten. Met gegevens uit de literatuur is een mogelijke oplossing van het probleem geformuleerd. Door in het voorjaar van 2021 plaatsen van horizontale en verticale vochtbarrières rond het huis zou schade in de toekomst voorkomen kunnen worden. Met verschillende sensoren wordt het effect hiervan gemonitord.

Fugro (2022): Geavanceerd 3D ondergrondmodel voor ontwerpen verbreding snelweg A9. Geotechniek 2022, nr.2, p.38

De verbreding van de snelweg A9 is complex door de uitdagende bodemopbouw van deze locatie. Om de geo-risico’s te verkleinen is door Fugro aan FFC Construcción voorgesteld om een nauwkeurig 3D ondergrondmodel te maken. Met de lokale geologische kennis van ervaren geotechnische adviseurs, ondersteund door uitgebreid grond- en laboratoriumonderzoek, zijn grote hoeveelheden Geo-data verwerkt, geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt voor alle betrokken partijen ten behoeve van het ontwerp van de snelwegverbreding.

Hoefsloot, F. (2022): Simulatie en verbetering interpretatie CRS-Proef. Geotechniek 2022, nr.2, p. 32.

Voor het bepalen van samendrukkingsparameters worden internationaal proeven uitgevoerd. De uitvoering van de proef is in diverse normen en richtlijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt in meertraps samendrukkingsproeven (Engels: Incremental Loading Test of Oedometer Test) en CRS-proef (Engels: Constant Rate of Strain Test). De interpretatie van de proef, ofwel het afleiden van samendrukkingsparameters is meestal niet vastgelegd, mede omdat de interpretatie afhankelijk is van het toe te passen zettingsmodel. Om parameters voor een zettingsmodel af te leiden uit samendrukkingsproeven en CRS-proeven is een simulatie van deze proeven een uitstekend instrument. Alleen op deze wijze kan aangetoond worden hoe parameters dienen te worden bepaald uit proeven. In dit artikel wordt de simulatie van een CRS-proef afgeleid en de karakteristieken van het resultaat onderzocht. In een eerder verschenen artikel is de simulatie van een samendrukkingsproef behandeld. De simulatie van een CRS-proef toont aan dat de gebruikelijke afleiding van parameters niet geheel correct is en dat aanscherping van de interpretatie noodzakelijk is.

Lange, D. de, Duinen, A. van, Peters, D. (2022): What is an appropriate criterium for the transition from a wider penetrometer to smaller pushing rods? Geotechniek 2022, nr.2, p.52.

As 15 cm2 cone penetrometers are pushed by Ø 3.6 cm rods, a transition from the wider penetrometer to the smaller pushing rods is needed. It has been noticed in practice that CPT sounding companies prefer and use configurations in which the transition is in between 5 to 7 times the cone diameter, D, above the cone shoulder. However, according to NEN-EN-ISO 22476, the transition should be positioned at least 11.2D above the cone shoulder. In order to fuel discussion, a first step was made by performing two series of 9 CPTs with different penetrometer configurations. The results have been analysed and no systematic differences between the different penetrometers are found. Better understanding and validation is needed, but if all results point in the same directions, the standards can be updated.

McConnell, A. (2022): Cone penetration testing in extremely soft soils – solving the problem of poor sleeve friction measurements. Geotechniek 2022, nr.2, p.50.

Insitu Geotech Services Pty Ltd (IGS) is an Australian in situ testing and sampling company that provides services to construction, infrastructure and mining. It is the largest company that specialises in this field in Australia, but still numbers only about 30-40 personnel. See www.insitu.com.au.

IGS has built its business around providing high quality test data to their clients and is thus very much results-focused; if something seems to be lacking or warrants improvement then they will focus on solving that issue or improving on it. The small company has driven several innovations, in particular in the past in regard to better quality sampling of soft soils.

The most recent innovation driven by IGS has been the conception/development of a CPT cone capable of detecting and measuring extremely low sleeve friction (fs) values.

This cone was conceived and developed in conjunction with IGS’s CPT equipment supplier-partner Geomil Equipment B.V. of The Netherlands (Geomil), and it involved shifting a design paradigm.

The concept, design, paradigm shift etc, and the successful outcome, are described in a paper to be published as part of the proceedings of the Conference CPT’22, to be held in June 2022 in Bologna Italy.

The 2022 conference paper closes with the following: “So far the new CPT, calibrated and managed as described ………, is meeting or exceeding the authors’ expectations”.

Nods, M., Dijkstra, J. (2022): 2nd Niger bridge project in Nigeria. Geotechniek 2022, nr.2, p.68.

Nigeria is one of the most populated countries in Africa. With approximately 200 million inhabitants in a country three times the size of Germany and a massive growth rate, there is a large demand for infrastructure. This is also the case in Onitsha, a town in the centre of Nigeria. The city is located next to the river Niger. There is only one single two-lane bridge to cross the river. The bridge was constructed in 1964 and part of the Pan-African highway system. It provides the access to the massive city of Lagos, with over 15 million inhabitants in the south-western part of the country.

At the time of construction of the bridge, Onitsha had only 130.000 inhabitants. Currently the city has over 1.500.000 people. This enormous growth has resulted in increased traffic intensity, massive congestions, and an overuse of the not well-maintained bridge. A decade after the construction of the bridge it was already concluded that the capacity was insufficient, but it took over 40 years to start the actual construction of a new 1,590 m long second Niger bridge and corresponding infrastructure of 10 km length. In 2018 the locally well-known contractor Julius Berger Nigeria acquired the key project as a design and construct contract.

Pries, J.K. (2022): Coastal protection with geotextile sand containers at Lubmin in Germany. Geotechniek 2022, nr.2, p.72.

In the area of Lubmin on the Baltic Sea, the existing coastline with sand dunes has been severely impacted by multiple storm surges. A solution is being implemented with an underground protection structure using Geotextile Sand Containers (GSC). To reinforce approximately 2 km of coastline, a total of 34,000 elements are being installed of approximately 1.4 tonnes each.

Geotextile Sand Containers (GSC) are soft and flexible construction elements which can adapt very well to the surrounding coastal conditions and can provide effective erosion control. Geotextile Sand Containers are a worldwide used construction method for anti-scouring for example around bridge foundations, offshore wind parks or beach protection. They can be applied in sand dune beach protection systems, like the project in Lubmin. In Nigeria at the Second Niger Bridge project, Geotextile Sand Containers were used in a different application, being a scour protection system around the bridge foundations in the middle of the river.

Normal sand subsoils can be quite vulnerable to erosion, when subjected to large hydraulic forces from wave attacks, flows and currents. By putting sand into high performance nonwoven elements (containers), stable confinements can be realized as a durable and permanent solution. In order to be able to guarantee the durability of the structures, comprehensive knowledge of the design, dimensioning and the project boundary conditions is required.

Verbeek, G. (2022): CPT – an old and proven soil investigation method with a bright and exciting future. Geotechniek 2022, nr.2, p.58.

While the official reason for this special issue of Geotechniek is the CPT’22 conference, another equally good reason for this issue could have been that Cone Penetration Testing turns 90 this year. Over the years this soil investigation technique, which started out as a simple solid mechanical cone that was pushed by hand into the soil, has developed into a sophisticated testing method, where a digital instrument with multiple sensors is pushed down using a hydraulic pusher. But as pointed out in this article, the developments continue and that is why CPT is an old and proven soil investigation method with a bright and exciting future.

Vraag & Antwoord (2022). CGF 1 Examenvraag juni 2021. Geotechniek nr.2, p.13.

Examenvraag CGF1 – juni 2021

Woollard, M. (2022): COSON-ST: from manually operated to CPT robot. Geotechniek 2022, nr.2, p.56.

The Cone Penetration Test (CPT) cabin as working environment, built on trucks, crawlers or Track-Trucks®, will more and more develop from a workshop into an office. Before, operators were mainly dealing with manual operations to keep the production going. Nowadays and in the future, it can be increasingly expected that time "on board" will be spend on design or other office-related work next to performing CPTs. By integrating the patented SingleTwist™ technology in a CPT cabin with the COSON continuous pushing system, A.P. van den Berg has developed an automatic and hands-free CPT machine.

Lange, D. de, Duinen, A. van, Peters, D. (2022): What is an appropriate criterium fort he transition from a wider penetrometer to smaller pushing rods? Geotechniek 2022, International Special CPT 2022, p.6

As 15 cm2 cone penetrometers are pushed by Ø 3.6 cm rods, a transition from the wider penetrometer to the smaller pushing rods is needed. It has been noticed in practice that CPT sounding companies prefer and use configurations in which the transition is in between 5 to 7 times the cone diameter, D, above the cone shoulder. However, according to NEN-EN-ISO 22476, the transition should be positioned at least 11.2D above the cone shoulder. In order to fuel discussion, a first step was made by performing two series of 9 CPTs with different penetrometer configurations. The results have been analysed and no systematic differences between the different penetrometers are found. Better understanding and validation is needed, but if all results point in the same directions, the standards can be updated. Geotechniek 2022, International Special CPT 2022, p.6

McConnell, A. (2022): Cone penetration testing in extremely soft soil-solving the problem of poor sleeve friction measurements. Geotechniek 2022, International Special CPT 2022, p.4.

This article is an extract from the CPT’22 paper referenced herein.

Measurement of extremely low sleeve friction (fs) values during CPT testing is an industry-wide problem, often treated as an “elephant in the room”.

The paper describes the development of an innovative new CPT cone that the authors believe has largely solved this problem.

The solution has involved shifting of the paradigm, that “if you want to most accurately measure sleeve friction, you must use a Compression Cone”. This solution involved the use of a Subtraction Cone design.

The solution also involved development of more-responsive-than-conventional load cells using a special alloy for the load cell base, rather than steel.

So far the new CPT, calibrated and managed as described in this paper, is meeting or exceeding the authors’ expectations.

Verbeek, G. (2022): CPT – an old and proven soil investigation method with a bright and exciting future. Geotechniek 2022, International Special CPT 2022, p.12.

While the official reason for this special issue of Geotechniek is the CPT’22 conference, another equally good reason for this issue could have been that Cone Penetration Testing turns 90 this year. Over the years this soil investigation technique, which started out as a simple solid mechanical cone that was pushed by hand into the soil, has developed into a sophisticated testing method, where a digital instrument with multiple sensors is pushed down using a hydraulic pusher. But as pointed out in this article, the developments continue and that is why CPT is an old and proven soil investigation method with a bright and exciting future.

Woollard, M. (2022): Coson-ST: from manually operated to CPT robot. Geotechniek 2022, International Special CPT 2022, p.8.

The Cone Penetration Test (CPT) cabin as working environment, built on trucks, crawlers or Track-Trucks®, will more and more develop from a workshop into an office. Before, operators were mainly dealing with manual operations to keep the production going. Nowadays and in the future, it can be increasingly expected that time "on board" will be spend on design or other office-related work next to performing CPTs. By integrating the patented SingleTwist™ technology in a CPT cabin with the COSON continuous pushing system, A.P. van den Berg has developed an automatic and hands-free CPT machine.

ANP (2022): Anker Nagel Paal. Geotechniek 2022, nr. 1, p.32.

Hoefsloot, F.J.M. (2022): Simulatie en verbetering interpretatie samendrukkingsproef. Geotechniek 2022, nr. 1, p.18.

Voor het bepalen van samendrukkingsparameters worden laboratoriumproeven uitgevoerd. De uitvoering van de proef is in diverse normen en richtlijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt in meertraps samendrukkingsproeven (Engels: Incremental Loading Test of Oedometer Test) en CRS-proef (Engels: Constant Rate of Strain Test). De interpretatie van de proef, ofwel het afleiden van samendrukkingsparameters is meestal niet vastgelegd, mede omdat de interpretatie afhankelijk is van het toe te passen zettingsmodel. Om parameters voor een zettingsmodel af te leiden uit samendrukkingsproeven en CRS-proeven is een simulatie van deze proeven een uitstekend instrument. Alleen op deze wijze kan worden aangetoond hoe parameters dienen te worden bepaald uit proeven. In dit artikel wordt de simulatie van een samendrukkingsproef afgeleid op basis van het veelgebruikte isotachenmodel inclusief een onmisbare beschrijving van consolidatie en worden de karakteristieken van het resultaat onderzocht. In een vervolgartikel wordt de simulatie van een CRS-proef behandeld. De simulatie van een samendrukkingsproef toont aan dat de gebruikelijke afleiding van parameters niet geheel correct is en dat aanscherping van de interpretatie noodzakelijk is.