Normalisatie Geotechniek volop in beweging / Nieuwe generatie Eurocode 7 Geotechniek

Internationaal wordt er hard gewerkt aan de nieuwe Eurocode voor Geotechniek die in 2024 middels een ‘Formal vote’ door alle landen moet worden goedgekeurd. De laatste commentaarronde, de ‘Formal Enquiry’ zal plaatsvinden tussen 1 september en 21 december 2022. Een belangrijk deel van het op 21 december in te dienen commentaar is gedurende het afgelopen jaar al samengesteld door internationale werkgroepen, waarin Nederland breed is vertegenwoordigd.

De laatste check die wij vanaf 1 september nog kunnen doen is of we, met in achtname van het commentaar uit die werkgroepen, uiteindelijk een Eurocode overhouden die voldoende aansluit bij de manier waarop wij in Nederland onze ontwerpen willen maken. Daarbij speelt ook de vraag of de Eurocodetekst voldoende bewegingsvrijheid biedt om onze Nationale bijlage zo op te stellen als wij dat zouden willen. Als u dat mede wilt beoordelen kunt u zich daarvoor aanmelden.

Meer informatie is terug te vinden op de NEN Eurocode pagina. Hier zijn ook de webinars van de sessies over de nieuwe Eurocodes te vinden die in samenwerking met SC7 ISSMGE en NEN zijn gemaakt en de presentaties van de ca. 20 Nederlandse vertegenwoordigers in de verschillende werkgroepen.

Ook zijn we op zoek naar Geotechnische ingenieurs die mee willen werken aan het opstellen van de nationale bijlage. Daarmee zal dit najaar een start worden gemaakt en het proces moet klaar zijn als de complete set Eurocodes in 2026 van kracht wordt.

Mocht u tijdens de laatste commentaaronde één of meer onderdelen van de Eurocodetekst mede willen beoordelen en/of willen meewerken aan de Nationale bijlage, dan kunt u zich daar via de site NEN Eurocode pagina (doorscrollen naar ‘webinars’) voor aanmelden.