Kalibratielaboratorium van A.P. van den Berg is geaccrediteerd

De van origine Nederlandse sondeertechnologie levert belangrijke meetdata op voor het inschatten van grondgedrag en het maken van betrouwbare funderingsontwerpen in de bouwindustrie. De kwaliteit van de meetinstrumenten en de metingen zijn daarin een bepalende factor. Sinds 23 januari 2020 is het kalibratielaboratorium van A.P. van den Berg in Heerenveen trotse drager van de ISO 17025 accreditatie, toegekend door de Raad van Accreditatie. Daarmee heeft het bedrijf als leverancier van de meetinstrumenten voor het sonderen wereldwijd een unieke positie ingenomen. A.P. van den Berg levert betrouwbare en nauwkeurige conussen, nu ondersteund met een gevalideerd kalibratieproces.

Op 23 januari 2020 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan het kalibratielaboratorium van A.P. van den Berg Ingenieursburo b.v. de accreditatie verleend op basis van de EN ISO/IEC 17025:2017. Daarmee is A.P. van den Berg opgenomen in een select gezelschap van slechts 59 bedrijven in Nederland, waaronder gerenommeerde namen zoals KEMA, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Kiwa en Siemens.

Met deze accreditatie zijn de conussen van A.P. van den Berg niet gewijzigd; deze voldeden al ruimschoots aan de hoogste kwaliteitsklassen voor sonderingen. Wel zijn er in het laboratorium procedures ingevoerd en aangescherpt met als doel de meetonzekerheden te bepalen en te verkleinen. Daarmee is de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid en de consistentie van de meetgegevens naar een nog hoger niveau getild en dit wordt nu door de RvA ook regelmatig gecontroleerd.

Voor sondeerbedrijven, de klanten van A.P. van den Berg, is het van belang dat hun metingen door opdrachtgevers en andere betrokken instanties worden geaccepteerd. A.P. van den Berg mag nu op haar conuscertificaten het RvA logo afbeelden. Dit logo wordt internationaal erkend, zodat klanten wereldwijd kunnen terugvallen op de betrouwbaarheid van het A.P. van den Berg kalibratielaboratorium. Bij twijfel over een specifieke meting vormt dit lab de “hoogste instantie” bij de bepaling of de conus goed heeft gemeten.

Tot dusver beschikte binnen de sondeerindustrie alleen Fugro over een geaccrediteerd laboratorium. De conussen die Fugro fabriceert en kalibreert zijn echter alleen voor eigen gebruik. A.P. van den Berg daarentegen levert haar technologie aan de wereldwijde sondeermarkt en nu dus ondersteund door een gevalideerd kalibratieproces.

De accreditatie is verleend voor alle vier meetgrootheden die centraal staan in de sondeernorm en van belang zijn voor een kwalitatief hoogwaardige sondering: de conusweerstand (punt), de mantelwrijving (kleef), de waterspanning en de hellingshoek. Voor meer gegevens over de scope van de accreditatie van het kalibratielaboratorium verwijzen we u door naar de publicatie op de website van de RvA (www.rva.nl).