Herziening normen voor geotechnisch onderzoek en beproeving

Bij geotechnisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de normserie NEN-EN-ISO 14688. Deze normen zijn voorzien van Nederlandse bijlagen. Het gaat om deel 1 voor de identificatie en het beschrijven van de grond en deel 2 voor de grondslagen voor classificatie. Deze delen zijn aangepast. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni 2020 hun input geven.

Om normtechnische redenen - het behoud van het normatieve karakter - is er voor gekozen om de Nederlandse aanvulling in de documenten om te zetten naar een NEN-norm en als een gecombineerde uitgave met het betreffende deel van NEN-EN-ISO 14688:2018 uit te brengen Dit betreft de volgende documenten.

Wijzigingen

Naast de omzetting, hebben er in NEN-EN-ISO 14688-1+NEN 8990 een paar wijzigingen plaats gevonden. Deze wijzigingen komen voort uit ervaringen uit het gebruikersveld. De vermelde wijzigingen hebben nauwelijks invloed op de inhoud en zijn bedoeld om inconsistenties weg te nemen. Behalve de omzetting zijn er geen tekstuele wijzingen bij NEN-EN-ISO 14688-2+NEN 8990 ten opzichte van de norm die in 2019 is gepubliceerd.

Input leveren normconcepten

Commentaar op deze normontwerpen kan tot 1 juni 2020 worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl (NEN-EN-ISO 14688-1 en NEN-EN-ISO 14688-2).

Meer informatie

Voor informatie over deze norm: Geert Kraijema, consultant Bouw, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.