Vincent van Delft, civieltechnisch adviseur geotechnische constructies, verdedigde onlangs zijn sciptie over de invloed van de grond op het knikgedrag van een damwand.

Belangrijkste resultaat is dat de grond een significante bijdrage kan leveren aan de knikstabiliteit van een damwand, een bijdrage die in de huidige ontwerp praktijk niet wordt meegenomen in de berekeningen.

Voornoemde scriptie werd geschreven tijdens zijn afstudeerstage bij lv-infra.

Lees in onderstaande bijlage de sciptie ‘Global buckling of sheet piles.

Hierbij de PDF van het artikel.