In het tijdschrift Bodem nummer 2 beschrijft Arend van Woerden, consultant GebiedsAdvies bij Sweco Nederland, samen met collega's uit de bodemdalingswereld hoe binnen de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart lokale en regionale overheden hun krachten bundelen en 23 innovatieve projecten opzetten om bodemdaling te tackelen. #bodem #klimaatadaptatie #bodemdaling #RegioDealBodemdalingGroeneHart

Lees hier het artikel