25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

Jaargang 5, 2001 - Geotechniekdag
 • Daalen, P.M. van, Hopman, V. (2001): Betrouwbaarheid van lekdetectie systemen voor ondergrondse constructies. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p20
 • Grashuis, A.J. (2001): Snel bouwrijp maken…en in korte tijd 10 meter zandophoging op slappe grond. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p26
 • Hoste, J., Vleeschauwer, P. de (2001): Secanspalenwanden en groutwanden als grondkerende en ondersteunende constructies. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p33
 • Janssen, G.J.M. (2001): Barrièrewerking van ondergrondse bouwdelen. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p45
 • Kant, M. de, Sluimer, G. (2001): De Zuidas: erop en eronder. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p63
 • Kwaliteitsborging "hamertje tik": problemen aan de "paal". Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p53
 • Nods, M. (2001): Soil reinforcement with flexible and juction stiff geogrids (advertorial). Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p.41
 • Obladen, B.K.J. (2001): Het maken van funderingen in beperkte ruimten. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p69
 • Stam, J.L.P., Hölscher, P. (2001): Toepassen van gemeten overdrachtsfunctie bij trillingsprognose. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p. 14
 • Tol, A.F. van (2001): Bouwputten. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p. 6
 • Winter, P. de, Pensaert, S. (2001): Speciale technieken voor uitvoering van bodemsanering in stedelijke gebieden. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p57
Jaargang 5, 2001 - nummer 4
 • Bauduin, C. (2001): Ontwerp van axiaal belaste palen volgens de Eurocode. Geotechniek 2001, nr. 3, p66
 • Bosschaart, J.W., Berkhout, B.M., Peters, M.G.J.M. (2001): Het voorspellen van heigedrag. Geotechniek 2001, nr. 3, p46
 • Brassinga, H.E. (2001): ICSMGE conferentie in Istanbul: in het voetspoor van Terzaghi. Geotechniek 2001, nr. 3, p43
 • Broug, N.W.A. (2001): Principes van het SPE-concept. Geotechniek 2001, nr. 3, p6
 • Duijvenbode, J.D. van, Smits, D.H. (2001): Sneller, slimmer en beter bouwen, een analyse. Geotechniek 2001, nr. 3, p84
 • Duskov, M. (2001): Verwerking van EPS-blokken in lichtgewicht wegconstructies. Geotechniek 2001, nr. 3, p80
 • Duskov, M., Swets, M. (2001): Niet op zand gebouwd: kosten-baten van lichtgewicht ophoogmateriaal na 10 jaar. Geotechniek 2001, nr. 3, p81
 • Haan, E.J. den, Thé, B.H.P.A.M., Van, M.A. (2001): De Ko-C.R.S. proef. Geotechniek 2001, nr. 3, p56
 • Hoefsloot, F.J.M. (2001): Wateroverspanningen voor het boorfront: een eenvoudig geohydrologisch model. Geotechniek 2001, nr. 3, p26
 • Lubking, P. (2001): Blokzijlzand is klei en Groningse klei is zand. Geotechniek 2001, nr. 3, p16
 • Maertens, L. (2001): Ontwerp en heiprocedure van open stalen buispalen in verweerde Basalt. Geotechniek 2001, nr. 3, p35
 • Meisner, E. (2001): IJBURG, eilanden op slib en doek: Toepassing van geokunststoffen bij de aanleg van IJburg. Geotechniek 2001, nr. 3, p77
 • Widdows, E. (2001): Bepaling van een geschikte verticale drain. Geotechniek 2001, nr. 3, p88
Jaargang 5, 2001 - nummer 3
 • Cosyn, P., Simons, R., Thibaut, W., Dedeyne, R. (2001): De ongewapende J-kaaimuur: een klassiek idee opnieuw toepasbaar dankzij moderne ontwerpmethodes. Geotechniek 2001, nr. 3, p23
 • Daalen, P.M. van, Hopman, V. (2001): Betrouwbaarheid van lekdetectiesystemen voor ondergrondse constructie. Geotechniek 2001, nr. 3, p20
 • Deen, J. van, Boogaart, J. van den, Diem, A. van, Velde, H. van de (2001): Een blik in moeder aarde. Geotechniek 2001, nr. 3, p39
 • Grashuis, A.J. (2001): Snel bouwrijp maken, en in korte tijd 10 meter zandophoging op slappe grond. Geotechniek 2001, nr. 3, p26
 • Hergarden, R.H., Tol, A.F. van (2001): Zakkingen tijdens het trillend trekken van damwanden. Geotechniek 2001, nr. 3, p84
 • Jagt, H. van der, Peters, A. (2001): De hygiënische aspecten van het gebruik van kunststoffen in de waterketen. Geotechniek 2001, nr. 3, p78
 • Korff, M. (2001): "Aantrekkelijk" vernieuwde rekenregel voor trekpalen. Geotechniek 2001, nr. 3, p51
 • Monnaers, A., Kerkhof, E. van den ,Verhelst, F. (2001): Recyclage van fijnkorrelige gronden - grondverbetering met kalk. Geotechniek 2001, nr. 3, p31
 • Nods, M. (2001): Duurzaam bouwen in Amerikaans perspectief. Geotechniek 2001, nr. 3, p61
 • Smits, M.Th.J.H., Buth, L.J. (2001): Eurocode komt er aan! Geotechniek 2001, nr. 3, p47
 • Stam, J.L.P., Hölscher, P. (2001): Toepassen van gemeten overdrachtsfunctie bij trillingsproces. Geotechniek 2001, nr. 3, p14
 • Tol, A.F. van (2001): Bouwputten. Geotechniek 2001, nr. 3, p6
 • Vennix, R.H.C. (2001): De granulaire sterkte van infiltratieconstructies. Geotechniek 2001, nr. 3, p15
 • Verkade, G.J., Burg, A. van den (2001): Opslag, transport en verwerking op de bouwplaats. Geotechniek 2001, nr. 3, p.64
 • Verkade, G.J., Burg, A. van den (2001): Geokunststoffen en natuurlijke materialen in oevers en dijken. Geotechniek 2001, nr. 3, p68
 • Widdows, E.,Acgi, C. (2001): Kwaliteitsbeheersing van verticale drainage (advertorial). Geotechniek 2001, nr. 3, p73
 • Wit, J.C.W.M. de Lengkeek, H.J., Kant, M. de (2001): Praktijkproef openstaande diepwandsleuven t.b.v. nieuwe Amsterdamse metrolijn - deel 2. Geotechniek 001, nr. 3, p6
Jaargang 5, 2001 - nummer 2
 • Calle, E. (2001): Veiligheid van gewapende grondconstructies. Geotechniek 2001, nr. 2, p66
 • Crook, Th. de, Wassing, B. (2001): Voorspelling van de opslingering van trillingen bij aardbevingen. Geotechniek 2001, nr. 2, p47
 • Dijkstra, C.J., Joling, A.G. (2001): Praktijkwaarde consolidatiecoëfficiënt bepaald met Asakoa-Methode. Geotechniek 2001, nr. 2, p104
 • Dokter, W. (2001): Extreme belasting van bouwwegen: geokunststoffen bieden uitkomst. Geotechniek 2001, nr. 2, p63
 • Duijvenbode, J.D. van, Jansen, H.L. (2001): Van No-Recess naar Si². Geotechniek 2001, nr. 2, p32
 • Haasteren, C.R. van (2001): Wegbouwkunde en geotechniek: nog parallelle werelden, maar niet lang meer. Geotechniek 2001, nr. 2, p27
 • Herbschleb, J., Staveren, M.Th. van, Teunissen, E.A.H. (2001): De Noord/Zuidlijn: geotechnische risicoverdeling met het Geotechnisch Basis rapport. Geotechniek 2001, nr. 2, p83
 • Jakobs, M., Dekker, H., Otterbein, R. (2001): Toepassing van het waterbalanssysteem bij de hoogtebewaking van zettingsgevoelige bouwwerken. Geotechniek 2001, nr. 2, p74
 • Langhorst, P.H. (2001): Bouwput Interpolis Tilburg. Geotechniek 2001, nr. 2, p7
 • Lubking, P. (2001): What's in a name? Geotechniek 2001, nr. 2, p90
 • Wit, J.C.M. de, Lengkeek, H.J., Kant, M. de (2001): Praktijkproef openstaande diepwandsleuven ten behoeve van nieuwe Amsterdamse metrolijn - deel 1. Geotechniek 2001, nr. 2, p16
 • Wittenberg, G.J. (2001): Ontwerpen van constructies met geokunststoffen met PLAXIS. Geotechniek 2001, nr. 2, p59
 • Zanten, D.C. van, Kay, S., Stoel, A.E.C. van der (2001): Jetgrouten naast een paalfundering, predicties en praktijkmetingen. Geotechniek 2001, nr. 2, p95
Jaargang 5, 2001 - nummer 1
 • Bezuijen, A., Brassinga, H.E., Schrier, J.S. van der (2001): Geocentrifugeonderzoek Ondergronds bouwen (deel 2): Het groutproces bij geboorde tunnels. Geotechniek 2001, nr. 1, p7
 • Brouwer, F.J., Graaf, H.C. van der, Zandbergen, R.R. (2001): Eenvoudiger afdichten van sondeergaten door kabelloos elektrisch sonderen. Geotechniek 2001, nr. 1, p31
 • Dürrwang, R., Schulz, G., Schouten, P. (2001): Een geïntegreerde bouwmethdeo - overbruggen van de overgang aardebaan-kunstwerk bij de realisatie van ballastloos spoor. Geotechniek 2001, nr. 1, p15
 • Esposito, G., Staalduinen, P.C. van, Oosterhout, G.P.C. van (2001): Meting van dikte en stijfheid van grondconstructies door middel van oppervlaktegolven. Geotechniek 2001, nr. 1, p23
 • Obladen, B.K.J., Visser, G.A., Willemen, F.J. (2001): Zettingsarm boren met een Intelligent Boor management systeem (I2DOS, Intelligent Integrated Drilling Operating System). Geotechniek 2001, nr. 1, p51
 • Safari, B., Peters, R. (2001): Geboorde tunnels gefaseerd berekend. Geotechniek 2001, nr. 1, p37
 • Schiphouwer, R.A., Bosschaart, J.W. (2001): Bouwputten start- en ontvangstschacht Sophiaspoortunnel. Geotechniek 2001, nr. 1, p42
 • Ven, J.W.M van der (2001): Verwijderen obstakels (afstudeeronderzoek TU Delft). Geotechniek 2001, nr. 1, p55