25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

Jaargang 4, 2000 - nummer 4
 • Bezuijen, A., Brassinga, H., Staveren, M. van (2000): Modelonderzoek - de missing link: De relatie tussen praktijkproeven, rekenmodellen en modelonderzoek. Geotechniek 2000, nr. 4, p77
 • Bielefeld, M.W. (2000): De trekpaal excelsior! Geotechniek 2000, nr. 4, p15
 • Kaalberg, F.J., Netzel, H.D. (2000): Settlement Risk Management met GIS ten behoeve van de Amsterdamse Noord/Zuid metrolijn. Geotechniek 2000, nr. 4, p7
 • Kolk, G.C.H. (2000): Beperken omgevingshinder bij uitvoering. Geotechniek 2000, nr. 4, p68
 • Koster, S. (2000): Imperfecties in jetgroutlagen. Geotechniek 2000, nr. 4, p52
 • Meiden, A. van der (2000): Het fundament van de communicatie. Geotechniek 2000, nr. 4, p48
 • Riel, A.J.E. van, Tol, A.F. van, Vrijling, J.K. (2000): Een betrouwbaar ontwerp van jetgroutlagen. Geotechniek 2000, nr. 4, p57
 • Smits, M.Th.J. (2000): Zwel: funderingen in de knel. Geotechniek 2000, nr. 4, p31
 • Stoel, A.E.C. van der, Haasnoot, J.K. (2000): Jetgrouting bij paalfunderingen. Geotechniek 2000, nr. 4, p23
 • 25 jaar vinger aan de pols van moeder aarde (SPECIAL). Geotechniek 2000, nr. 4, p39
Jaargang 4, 2000 - nummer 3
 • Brassinga, H.E., Bezuijen, A., Schrier, J.S.van der (2000): Geocentrifuge-onderzoek Ondergronds Bouwen. Geotechniek 2000, nr. 3, p11
 • Deen, J.K. van (2000): Sedimentatiemethoden voor de fijne fractie van de korrelverdeling. Geotechniek 2000, nr. 3, p6
 • Hutteman, M., Sluimer, G. (2000): Rekenen met PLAXIS. Geotechniek 2000, nr. 3, p17
 • Korff, M. (2000): Afstudeeronderzoek 'Zwel bij diepe bouwputten' bij TU Delft. Geotechniek 2000, nr. 3, p24
 • Lubking, P. (2000): Wat is zand en wat is wadzand? Geotechniek 2000, nr. 3, p30
 • Riel, B. van (2000): Afstudeeronderzoek 'Betrouwbaarheid van jetgroutlagen' bij TU Delft. Geotechniek 2000, nr. 3, p26
Jaargang 4, 2000 - nummer 2
 • Admiraal, B.J. (2000): Lekdetectiesystemen voor bouwputten en andere ondergrondse waterkerende constructies. Geotechniek 2000, nr. 2, p28
 • Everts, H.J., Havinga, H.R. (2000): Horizontaal belaste heipalen. Geotechniek 2000, nr. 2, p44
 • Kimenai, M.C.W. (2000): Heien of trillingsvrij uitbreiden postsorteercentra? Geotechniek 2000, nr. 2, p2
 • Rabbers, G.H., Bosch, M. van den (2000): Praktijkproeven m.b.t. trillingsemissie. Geotechniek 2000, nr. 2, p14
 • Siegmund Babendererde, E.H., Holzhäuser, J. (2000): Ondersteuning van het boorfront door verhoogde luchtdruk bij het vloeistofschild. Geotechniek 2000, nr. 2, p36
 • Vriend, A.C., Pachen, H.M.A. (2000): Bodemsanering onder Rotterdamse woningen. Stabilisatie woonhuizen werkeenheid 8. Geotechniek 2000, nr. 2, p6
Jaargang 4, 2000 - nummer 1
 • Foeken, R.J. van, Pluimgraaff, D.J.M.H., Vos, J. de (2000): Kwaliteitscontrole van paalfunderingen. Geotechniek 2000, nr. 1, p20
 • Lubking, P. (2000): Correleren: kundig relativeren. Geotechniek 2000, nr. 1, p32
 • Niekerk, W.J. van , Visser, J. (2000): Paalfunderingen in bruinkool. Geotechniek 2000, nr. 1, p54
 • Nieuwenhuis, E.F.M., Dullemond, A.T., Ozinga, D.J. (2000): Intensief ruimtegebruik integraal afgewogen. Geotechniek 2000, nr. 1, p8
 • Verruijt, A. (2000): Schade bij gelijkmatige bodemdaling. Geotechniek 2000, nr. 1, p15
 • Visser, G.T., Maagdelijn, D.M. (2000): Inpandige paalproeven voor de Beurs van Berlage. Geotechniek 2000, nr. 1, p37