25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

Jaargang 24, 2020 - nummer 4
 • Allani, dr. Ir. M, Huybrechts, Prof. Ir. H. (2020): Berekeningen van zettingen van vertiocaal belaste palen: methodes voor het afleiden van vervormingsparameters. Geotechniek 2020, nr. 4, p.10.
 • Bezuijen, A., Izadi, E. (2020): Beschadiging van geotextielen door vallende stenen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 50.
 • Bilt, Ing. R. van de, Koning, Ir. M. de (2020): Ervaring met het ontwerp conform CRW 689.17 bij De Groene Boog. Begaanbaarheid van bouwterreinen volgens bouwterreincertificaat. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 38.
 • Boekhorst, Ir. C. te, Winters, drs. G. (2020): aanleg van drie ongelijkvloerse kruisingen in de Amstelveenlijn. Ontwerp en uitvoering van de bemaling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 24.
 • Gerritsen, R., Kwast, E., Eekelen, S. van, Berg, J. van den, Fluit, I., Kuljanski, L. (2020): NGO: samenwerken door kennisdeling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 48.
 • Mortelmans, ir. F., Peiffer, prof. dr. ir. H. (2020): Toepassing van een nieuw last-zakkingsmodel voor open buispalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 18.
 • Schokking, dr. Ir. F., Wiel, ir. J. van de, IJnsen, ing. P. (2020): Aanzet tot innovatief ontwerp met EEM en kwaliteitscontrole van één-staps-hoge druk-inkectie micropalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 30.
Jaargang 24, 2020 - nummer 3
 • Bogaards, P.J., Berg, M. van den, Tanis, A.J. (2020): ‘Fit for purpose’ funderingspalen voor nieuwe steiger LBC Tank Terminals. Geotechniek 2020, nr. 3, p.16.
 • Bonte, S. (2020): Belastingsproef op historische kaaimuren Antwerpen. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 26.
 • Lubking, P. (2020): Grond in de hand houden. Verdichtingsgraad of relatieve dichtheid – één pot nat? Geotechniek 2020, nr. 3, p. 22.
 • Munsterman, W.P., Kalle, N., Lietaert, B. (2020): Tunnellogistiek op en naast een paalmatras in de polder. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 36.
 • Peerdeman, B., Mortier, H., Brugman, M.H.A. (2020): De Rijnlandroute onderweg. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 35.
 • Peerdeman, B., Lamers, L. (2020): Bemaling zorgt voor droge bouwkuipen bij de verdiepte ligging N434. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 45.
 • Peerdeman, B., Hoogen, M. van den, Goede, T. de, Es, J. van (2020): Schoorpalen en gewapend onderwaterbeton rondom diepgelegen waterleiding & een complexe folieconstructie. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 48.
 • Rurup, M., Hedayet, M. (2020): Geonius verantwoordelijk voor GWW-ontwerp Rijnlandroute. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 52.
 • Water, B. van de, Brugman, M.H.A., Safari, B., Schubert, T. (2020): Ervaringen 1e boorgang tunnel Rijnlandroute. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 42.
 • Wessem, J. van (2020): Hersteloplossing voor horizontale verplaatsingen van het baanlichaam van de hogesnelheidslijn. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 58.
 • Wiggers, A., Servais, R., Lodder, H-J (2020): Ongedraineerd gedrag van Echteld klei onder de loep. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 9.

Jaargang 24, 2020 - nummer 2
 • Asselen, S. van, Erkens G. (2020): Monitoring shallow subsidence in cultivated peatlands. Geotechniek 2020, nr. 2, p.42.
 • Buuren, R.R. van, Haasnoot, J.K. (2020): Schadepredictie bij dijkversterkingsproject KIJK. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 28.
 • Dirne, Y., Hazenkamp, M. (2020): Waterberging in verhardingsconstructies. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 58.
 • Ganne, P., Couck, J., Snethlage A.J., Jacobs, A. (2020): Heibaarheidsproef Glauconiethoudend zand en Boomse klei te Terneuzen. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 20.
 • Geest, A.J. van der, Admiraal, B.J., IJnsen, P. (2020): Schaalproeven op draagvermogen grondverdringende (schroef)palen. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 7.
 • Keijer, H. (2020): Ontwerp en uitvoering van paalfunderingen tot 1991. Deel 2 – de beginperiode van berekeningen 1952 tot 1991. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 26.
 • Klein, I. e.a. (2020): Toepassing van geokunststoffen in de grond-, weg- en waterbouw: kennisdeling werkt beter. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 62.
 • Kok, S., Costa, A.L., Korff, M. (2020): Methodology for systematic assessment of damage to buildings due to groundwater lowering-induced subsidence in The Netherlands. Geotechniek 2020, nr. 2, p.46.
 • Koning, M. de, Buuren, R.R. van, Haasnoot, J.K. (2020): Use of monitoring data for dike strengthening project KIJK. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 50.
 • Kooijman, W. (2020): Climate-proof planning. Solution for preventing the immense cost of subsidence damage to dwellings and infrastructure. Geotechniek 2020, nr. 2, p.52.
 • Koster, K., Stafleu, J., Maljers, D., Meulen, M.J. van der (2020): Geotop: a standard in 3D land subsidence studies in The Netherlands. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 39.
 • Lubking, P. (2020): Prikken in klei #7: grond in de hand houden. Het Pfefferkorn-apparaat. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 18.

Jaargang 24, 2020 - nummer 1
 • Deen, J.K. van (2020): Lezingenmiddag NGO over duurzaamheid. Geotechniek 2020, nr. 1, p. 50.
 • Duijnen, P. van, Detert, O., Lavasan, A., Berg, J. van den, König, D., Hölter, R., Eekelen, S. van (2020): Geogrid-verankerde damwanden, deel 2: full scale test. Geotechniek 2020, nr. 1, p. 53.
 • Hoefsloot, F.J.M., Wiersema, W.R. (2020): Evaluatie en voorspellen zettingen hoogbouw op basis van satellietdata. Geotechniek 2020, nr. 1, p. 28.
 • Keijer, H. (2020): Ontwerp en uitvoering van paalfunderingen tot 1991. Deel 1 – de empirische periode tot 1952. Geotechniek 2020, nr. 1, p. 42.
 • Kimenai, A.C.M., Bakker, G., Tiggelman, L. (2020): Bepaling maaiveldzakking is meer dan alleen geotechniek. Geotechniek 2020, nr. 1, p. 36.
 • Tiggelman, L., Wierenga, J.N., Winter, R. (2020): Dijkontwerptool Wilma: een nieuwe, digitale manier van ontwerpen. Geotechniek 2020, nr. 1, p. 10.
 • IJnsen, P., Meinhardt, G., Sluis, A. van der, Delft, M. van (2020): Bepaling van projectspecifieke paalklassefactoren met een snelle paaltest. Geotechniek 2020, nr. 1, p. 18.
2020 - Special Land Subsidence 2020
 • Asselen, S. van, Erkens G. (2020): Monitoring shallow subsidence in cultivated peatlands. Geotechniek 2020, Special Land Subsidence, p.8.
 • Kok, S., Costa, A.L., Korff, M. (2020): Methodology for systematic assessment of damage to buildings due to groundwater lowering-induced subsidence in The Netherlands. Geotechniek 2020, Special Land Subsidence, p.12.
 • Koning, M. de, Buuren, R.R. van, Haasnoot, J.K. (2020): Use of monitoring data for dike strengthening project KIJK. Geotechniek 2020, Special Land Subsidence, p. 16.
 • Kooijman, W. (2020): Climate-proof planning. Solution for preventing the immense cost of subsidence damage to dwellings and infrastructure. Geotechniek 2020, Special Land Subsidence, p.18.
 • Koster, K., Stafleu, J., Maijers, D., Meulen, M.J. van der (2020): Geotop: a standard in 3D land subsidence studies in The Netherlands. Geotechniek 2020, Special Land Subsidence, p. 5.