25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

Jaargang 25, 2021 - Special Nieuwe sluis Terneuzen
 • Albada Jelgersma, Ing. R, Cevaal, Ing. E., Bonnes, Ir. J., Varkevisser, Drs. A., Bevernaege, Ir. M, Vijlbrief, Ir. M, Verweij, Ir. A, Erdtsieck, Ir. T. (2021): Nieuwe Sluis Terneuzen. Diepe bouwkuipen van de sluishoofden. Geotechniek 2021, nr. 1, p.41.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Devrieze, Ir. Y., Rijneveld, Ir. B., Vijlbrief, Ir. M. CEng (2021): Verweking en taludstabiliteit bij heiwerk. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 47.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Verweij, Ir. A. (2021): Geotechnische risicoanalyse Westsluis. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 53.
 • Vijlbrief, Ir. M. CEng, Verweij, Ir. A., Bool, Ir. M. (2021): De Nieuwe Sluis in Terneuzen. Een grensverleggend en -overschrijdend project. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 39.
Jaargang 25, 2021 - nummer 1

 • Albada Jelgersma, Ing. R, Cevaal, Ing. E., Bonnes, Ir. J., Varkevisser, Drs. A., Bevernaege, Ir. M, Vijlbrief, Ir. M, Verweij, Ir. A, Erdtsieck, Ir. T. (2021): Nieuwe Sluis Terneuzen. Diepe bouwkuipen van de sluishoofden. Geotechniek 2021, nr. 1, p.41.
 • Bosschaart, Ir. J.W., Mathijssen, Ir. F.A.J.M. (2021): Kenmerkend grondgedrag bij belasten en ontlasten van Eemklei in een ongedraineerde triaxiaalproef. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 24.
 • Duijnen, Ing. P. van, Peters, Ir. M.G.J.M., Eekelen, Dr. Ir. S.J.M. van (2021): CUR 198 ontwerprichtlijn kerende constructies van gewapende grond. Deel 1: ervaringen met de analytische ontwerpregels. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 73.
 • Hannink, Ir. G. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Geotechniek 25 jaar: tijden zijn veranderd. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 7.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Devrieze, Ir. Y., Rijneveld, Ir. B., Vijlbrief, Ir. M. CEng (2021): Verweking en taludstabiliteit bij heiwerk. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 47.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Verweij, Ir. A. (2021): Geotechnische risicoanalyse Westsluis. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 53.
 • Hoffmans, G. (2021): Shield-Darcy Model: grondwaterstromingsmodel berekent kritisch verval bij piping voor praktijkcondities. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 9.
 • Lubking, P. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Correlaties ter bepaling van ontwerpparameters. Historische ontwikkeling. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 15.
 • Maertens, Ir. Em. Prof. J. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Geotechniek: een vak in verandering vraagt om dialoog. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 13.
 • Profittlich, M. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Veranderende rol van een geotechnisch ingenieur in 25 jaar. Van rekenaar tot consultant. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 59.
 • Sirks, Ir. E., Klein Breteler, Ir. M., Buring, Ir. P. (2021): Een toets op maat voor dijken met grasbekleding in de golfklapzone. Rekenmodel voor het bepalen van de faalkans van kleibekleding door golfklappen. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 18.
 • Vijlbrief, Ir. M. CEng, Verweij, Ir. A., Bool, Ir. M. (2021): De Nieuwe Sluis in Terneuzen. Een grensverleggend en -overschrijdend project. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 39.
 • Vos, B. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Oude bekende, nieuwe tijd. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 35.
 • Wittekoek, Ir. B., Eekelen, Dr. Ir. S.J.M. van, Terwindt, Ing. J., Korff, Dr. Ir. M., Duijnen, Ing. P.G. van, Detert, Dr. O., Berg, Ir. J. van den, Hölter, R. MSc, König, Dr. Ing. D. (2021): Geogrid-verankerde damwanden. Deel 3: experimenten en numerieke analyse. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 66.

 

Jaargang 24, 2020 - nummer 4
 • Allani, dr. Ir. M, Huybrechts, Prof. Ir. H. (2020): Berekeningen van zettingen van vertiocaal belaste palen: methodes voor het afleiden van vervormingsparameters. Geotechniek 2020, nr. 4, p.10.
 • Bezuijen, A., Izadi, E. (2020): Beschadiging van geotextielen door vallende stenen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 50.
 • Bilt, Ing. R. van de, Koning, Ir. M. de (2020): Ervaring met het ontwerp conform CRW 689.17 bij De Groene Boog. Begaanbaarheid van bouwterreinen volgens bouwterreincertificaat. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 38.
 • Boekhorst, Ir. C. te, Winters, drs. G. (2020): aanleg van drie ongelijkvloerse kruisingen in de Amstelveenlijn. Ontwerp en uitvoering van de bemaling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 24.
 • Gerritsen, R., Kwast, E., Eekelen, S. van, Berg, J. van den, Fluit, I., Kuljanski, L. (2020): NGO: samenwerken door kennisdeling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 48.
 • Mortelmans, ir. F., Peiffer, prof. dr. ir. H. (2020): Toepassing van een nieuw last-zakkingsmodel voor open buispalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 18.
 • Schokking, dr. Ir. F., Wiel, ir. J. van de, IJnsen, ing. P. (2020): Aanzet tot innovatief ontwerp met EEM en kwaliteitscontrole van één-staps-hoge druk-inkectie micropalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 30.
Jaargang 24, 2020 - Special Project Rijnland route
 • Munsterman, W.P., Kalle, N., Lietaert, B. (2020): Tunnellogistiek op en naast een paalmatras in de polder. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 36.
 • Peerdeman, B., Mortier, H., Brugman, M.H.A. (2020): De Rijnlandroute onderweg. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 35.
 • Peerdeman, B., Lamers, L. (2020): Bemaling zorgt voor droge bouwkuipen bij de verdiepte ligging N434. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 45.
 • Peerdeman, B., Hoogen, M. van den, Goede, T. de, Es, J. van (2020): Schoorpalen en gewapend onderwaterbeton rondom diepgelegen waterleiding & een complexe folieconstructie. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 48.
 • Rurup, M., Hedayet, M. (2020): Geonius verantwoordelijk voor GWW-ontwerp Rijnlandroute. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 52.
 • Water, B. van de, Brugman, M.H.A., Safari, B., Schubert, T. (2020): Ervaringen 1e boorgang tunnel Rijnlandroute. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 42.
Jaargang 24, 2020 - nummer 3
 • Bogaards, P.J., Berg, M. van den, Tanis, A.J. (2020): ‘Fit for purpose’ funderingspalen voor nieuwe steiger LBC Tank Terminals. Geotechniek 2020, nr. 3, p.16.
 • Bonte, S. (2020): Belastingsproef op historische kaaimuren Antwerpen. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 26.
 • Lubking, P. (2020): Grond in de hand houden. Verdichtingsgraad of relatieve dichtheid – één pot nat? Geotechniek 2020, nr. 3, p. 22.
 • Munsterman, W.P., Kalle, N., Lietaert, B. (2020): Tunnellogistiek op en naast een paalmatras in de polder. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 36.
 • Peerdeman, B., Mortier, H., Brugman, M.H.A. (2020): De Rijnlandroute onderweg. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 35.
 • Peerdeman, B., Lamers, L. (2020): Bemaling zorgt voor droge bouwkuipen bij de verdiepte ligging N434. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 45.
 • Peerdeman, B., Hoogen, M. van den, Goede, T. de, Es, J. van (2020): Schoorpalen en gewapend onderwaterbeton rondom diepgelegen waterleiding & een complexe folieconstructie. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 48.
 • Rurup, M., Hedayet, M. (2020): Geonius verantwoordelijk voor GWW-ontwerp Rijnlandroute. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 52.
 • Water, B. van de, Brugman, M.H.A., Safari, B., Schubert, T. (2020): Ervaringen 1e boorgang tunnel Rijnlandroute. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 42.
 • Wessem, J. van (2020): Hersteloplossing voor horizontale verplaatsingen van het baanlichaam van de hogesnelheidslijn. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 58.
 • Wiggers, A., Servais, R., Lodder, H-J (2020): Ongedraineerd gedrag van Echteld klei onder de loep. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 9.

Jaargang 24, 2020 - nummer 2
 • Asselen, S. van, Erkens G. (2020): Monitoring shallow subsidence in cultivated peatlands. Geotechniek 2020, nr. 2, p.42.
 • Buuren, R.R. van, Haasnoot, J.K. (2020): Schadepredictie bij dijkversterkingsproject KIJK. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 28.
 • Dirne, Y., Hazenkamp, M. (2020): Waterberging in verhardingsconstructies. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 58.
 • Ganne, P., Couck, J., Snethlage A.J., Jacobs, A. (2020): Heibaarheidsproef Glauconiethoudend zand en Boomse klei te Terneuzen. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 20.
 • Geest, A.J. van der, Admiraal, B.J., IJnsen, P. (2020): Schaalproeven op draagvermogen grondverdringende (schroef)palen. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 7.
 • Keijer, H. (2020): Ontwerp en uitvoering van paalfunderingen tot 1991. Deel 2 – de beginperiode van berekeningen 1952 tot 1991. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 26.
 • Klein, I. e.a. (2020): Toepassing van geokunststoffen in de grond-, weg- en waterbouw: kennisdeling werkt beter. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 62.
 • Kok, S., Costa, A.L., Korff, M. (2020): Methodology for systematic assessment of damage to buildings due to groundwater lowering-induced subsidence in The Netherlands. Geotechniek 2020, nr. 2, p.46.
 • Koning, M. de, Buuren, R.R. van, Haasnoot, J.K. (2020): Use of monitoring data for dike strengthening project KIJK. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 50.
 • Kooijman, W. (2020): Climate-proof planning. Solution for preventing the immense cost of subsidence damage to dwellings and infrastructure. Geotechniek 2020, nr. 2, p.52.
 • Koster, K., Stafleu, J., Maljers, D., Meulen, M.J. van der (2020): Geotop: a standard in 3D land subsidence studies in The Netherlands. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 39.
 • Lubking, P. (2020): Prikken in klei #7: grond in de hand houden. Het Pfefferkorn-apparaat. Geotechniek 2020, nr. 2, p. 18.