Vanaf 1997 verschijnt het eerste Nederlandstalige geotechnische vakblad Geotechniek (vier tot vijf edities per jaar). In dit vakblad kunt u informatie vinden over nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland, bijzondere technieken en achtergronden. Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod. Geotechniek richt zich op grondmechanica, funderingstechniek, geohydrologie, milieugeotechniek en op geotechnische aspecten van aangrenzende vakgebieden als bouwtechniek, offshore bouwen, tunneltechniek, waterbouwkunde, wegbouwkunde, geofysica, ingenieursgeologie, geokunststoffen, statistiek, probalistiek en risico-analyses.

Uitgever en bladmanager

Uitgeverij Educom / Robert P.H. Diederiks

Redactie (huidige samenstelling per juni 2019)

Bles, ir. T.J.  (tevens voorzitter)
Bogaards, J.

Broeck, ir. M. van den

Diederiks, R.P.H.

Lengkeek, ir. A.

Lysebetten, ir. G. van

Pijpers, R.

Zandbergen, ing. D.

Redactieraad (huidige samenstelling per juni 2019)

Alboom, ir. G. van
Bles, ir. T.J.

Bogaards, J.

Broeck, ir. M. van den

Dalen, ir. J.H. van

Deen, dr. J.K. van

Diederiks, R.P.H.

Duijnen, ing. P. van

Gunnink, drs. J.

Lengkeek, ir. A.

Lysebetten, ir. G. van

Pijpers, R.

Rooduijn, ing. M.P.

Smienk, ing. E.

Spierenburg, dr. Ir. S.

Steenbergen, ir. G.J.A.M.

Storteboom, O.

Velde, ing. E. van der

Zandbergen, ing. D.

Geotechniek is een uitgave van Uitgeverij Educom / Rotterdam
Mathenesserlaan 347-B, 3023 GB Rotterdam
Postbus 25296, 3001 HG Rotterdam

Tel. (010)425 65 44

E: info@uitgeverijeducom.nl

 

Print-edities en website / Copyrights

© Copyrights Uitgeverij Educom/Rotterdam.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de in printedities en op deze website gepubliceerde content mag worden verveelvoudigd en/of verder openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Distributie van het vakblad Geotechniek in België wordt mede mogelijk gemaakt door:

Smartgeoterm, ABEF, vzw en BGGG