Over GEOTECHNIEK

 

Geotechniek is een toonaangevende uitgave voor het geotechnisch werkveld in Nederland en België sinds 1997. Primair doel is een informatief/promotioneel onafhankelijk vaktijdschrift te zijn dat kennis en ervaring uitwisselt, inzicht bevordert en belangstelling voor het gehele geotechnische vakgebied kweekt.

Brede erkenning bewijst dat het vakblad dit objectief haalt. Maar zij is ook een documentatie gebleken van de belangrijkste ontwikkelingen in het vak. Vele gerenommeerde namen uit de geo-wereld bevinden zich inmiddels onder de auteurs. Men publiceert graag in Geotechniek en het vakblad wordt veel gelezen, geraadpleegd en aangehaald in literatuurverwijzingen.

Geotechniek bestaat grotendeels dankzij de visie van vele bedrijven dat een dergelijk platform voor kennisdeling en discussie er gewoon moet zijn. Hun ondersteuning en een substantiële bijdrage vanuit Uitgeverij Educom (uitgever vanaf het eerste uur) maken het mogelijk dat iedereen in Nederland en België, werkzaam in de geotechniek of aangrenzend vakgebied, het vakblad kosteloos kan lezen.
De webversie van Geotechniek maakt de content sinds jaren beschikbaar waar u ook bent met laptop of tablet.

De bedrijven achter Geotechniek zijn deels concurrenten. Maar wat belangrijker is: zij delen de overtuiging dat de uitgave Geotechniek, in druk en digitaal, onvervangbaar en onmisbaar is.

Uitgever/bladmanager

Uitgeverij Educom, R.P.H. Diederiks

Redactieraad

Alboom, ir. G. van
Beek, mw. ir. V. van
Brassinga, ing. H.E.
Brinkgreve, dr. ir. R.B.J.
Brok, ing. C.A.J.M.
Brouwer, ir. J.W.R.
Calster, ir. P. van
Cools, ir. P.M.C.B.M
Dalen, ir. J.H. van
Deen, dr. J.K. van

 

Diederiks, R.P.H.
Graaf, ing. H.C. van den
Haasnoot, ir. J.K.
Heeres, Dr. Ir. O.M.
Jonker, ing. A.
Kant, ing. M. de
Kleinjan, Ir. A.
Langhorst, ing. O.
Mathijssen, ir. F.A.J.M.
Meireman, ir. P
Schippers, ing. R.J.
Schouten, ir. C.P.
Seters, ir. A.J. van
Smienk, ing. E.
Spierenburg, dr. ir. S.
Storteboom, O.
Thooft, dr. ir. K.
Vos, mw. ir. M. de
Velde, ing. E. van der
Wassing, B.

Redactie

Beek, mw. ir. V. van
Brassinga, ing. H.E.
Brouwer, ir. J.W.R.
Diederiks, R.P.H.
Kant, ing. M. 
Meireman, ir. P.

Geotechniek is een uitgave van

Uitgeverij Educom, Rotterdam
Tel. 0031 (0)10 - 425 6544
info@uitgeverijeducom.nl
www.uitgeverijeducom.nl

Drukuitgave en website

© Copyrights Uitgeverij Educom
Niets uit de inhoud mag worden gereproduceerd met welke methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Druk uitgave

- Adresmutaties doorgeven via info@uitgeverijeducom.nl

- Distributie van Geotechniek in België wordt mede mogelijk gemaakt door:

TIS Speciale Funderingstechnieken
Info: WTCB, ir. Noël Huybrechts
Tel. +32 2 655 77 11
info@bbri.be  /  www.tis-sft.wtcb.be

ABEF vzw Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken
Secretariaat: erwin.dupont@telenet.be

BGGG Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek
bggg@skynet.be