'De combinatie op papier én online dient iedereen.'

Het succesvol samenbrengen van knowhow, sponsors en lezers is een opmerkelijke prestatie. Deze wordt al ruim 15 jaar geleverd door Uitgeverij Educom uit Rotterdam.
Haar persoonlijke betrokkenheid en medefinancieren zijn cruciaal voor de continuïteit van het blad. Dat de vorm (een driemaandelijks vakblad) naar internet verschuift ziet de uitgever als vanzelfsprekend.

Robert Diederiks van Uitgeverij Educom: ‘De laptops, maar vooral natuurlijk de tablets, hebben de PC volledige mobiliteit gegeven. Geotechnici willen Geotechniek overal en altijd kunnen lezen en raadplegen zonder een gedrukt exemplaar bij de hand te moeten hebben. Daarom is de site nu aangepast. We zagen dit aankomen.’

Naast gebruikersgemak: wat waren verder prioriteiten bij de aanpassing? ‘De website gaat nu ook werken aan een ‘community’ gevoel onder de vakgenoten. Wij rekenen op meer feedback van lezers. Dat komt dan de uitgave, op papier en digitaal, ten goede. De uitbreiding zal ook de sponsors binnenkort meer exposure geven.’

Waarom nog een gedrukte Geotechniek? ‘De papieren versie blijft de ideale vorm voor het vastleggen van knowhow. Vakblad Geotechniek heeft bewezen een verslag te zijn van een stuk industriële en wetenschappelijke ontwikkeling. Geotechniek is geen vluchtig vak, dat volstaat met verslagen in bits en bytes, waarvan het van Google afhangt of je ze wel vindt... Wij schrijven technische geschiedenis. Dat verdient een permanente vorm. Wij danken die mogelijkheid aan de langetermijnvisie van sponsoren die verder kijken dan de cijfers aan het einde van het jaar.’

Hoe ziet u de toekomst van die combinatie papier – web? ‘Wij zien vooral toekomst in het leveren van kwaliteit aan het geotechnische werkveld. Een platform zijn voor informatie-uitwisseling en kennisoverdracht. Dat kan alleen door de medewerking van alle betrokken partijen. Veel lezers hebben daarbij nog altijd grote behoefte om Geotechniek vast te kunnen houden en zweren bij de print-uitgaven. Anderen die nu instromen zijn meer opgegroeid met digitale informatie en geven de voorkeur aan internet. Voor beide producten, zowel papier als web, zien wij dus een markt. De papieren versie zal dus zeker niet verdwijnen!'