Adverteren in druk
Rotterdam, januari 2015

Adverteren in vakblad Geotechniek

Alle prijzen excl. BTW.

Doel(groepen)
Geotechniek is een informatief/promotioneel onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht te bevorderen en belangstelling voor het gehele geotechnische vakgebied en aangrenzende vakgebieden te kweken.
Het vakblad richt zich primair op de professionals die in de GWW-sector werkzaam zijn.

Verschijningsfrequentie
5x per jaar (excl. eventuele specials)

Verschijningsdata

Verschijningsdata

Uiterste reserveerdata

2017/1 (begin januari 2017) 
2017/2 (medio april 2017)  
2017/3 (medio augustus 2017) 
2017/4 (eind december 2017) 
2018/1 (eind februari 2018) 
2018/2 (medio mei 2018)  

04/11/2016
10/02/2017
12/06/2017
07/11/2017
18/12/2017
10/02/2018

Oplage

Ca. 5.000 ex.

Advertentietarieven, excl. btw (reguliere edities)
 

• Dubbele pagina € 3.510,-
Bij 2x € 3.460,-    Bij 3x € 3.410,-    Bij 4x € 3.360,-    Bij 5x € 3.310,-

 

• Hele pagina € 1.785,-
Bij 2x € 1.760,-    Bij 3x € 1.710,-    Bij 4x € 1.670,-    Bij 5x € 1.620,-

 

• Halve pagina € 1.070,-
Bij 2x € 1.050,-    Bij 3x € 1.010,-    Bij 4x € 970,-    Bij 5x € 930,-

 

• Kwart pagina € 590,-
Bij 2x € 575,-    Bij 3x € 545,-    Bij 4x € 515,-    Bij 5x € 485,-

 

Buitenmaat Geotechniek:
240 x 297 mm (Aflopend: +3mm alle zijden)

 

Zetspiegel voor 1 pagina-advertentie:
208 x 274 mm (Aflopend: +3mm alle zijden)

 

1/2 pag advertentie-kader:
208 x 134 mm

 

1/4 pag advertentie-kader:
101 x 134 mm

 

Toeslagen

Full Colour  
Steunkleur  
Bureaukorting  
Voorkeurplaatsing 
Omslag II en III  
Omslag IV 
Bijsluiter 
 € 350
 € 220
 GEEN
 +10%
 +30%
 +50%
 Prijs op aanvraag (vanaf € 1.500)

Advertorials
Plaatsing van een advertorial kost hetzelfde tarief als een advertentie:
€ 1.785 per pagina.
Levert u zelf een advertorial aan dan wordt de inhoud voor plaatsing redactioneel gecontroleerd. U ontvangt een opmaakproef ter correctie. Hiervoor wordt € 200,- extra in rekening gebracht, incl. één correctieronde!
U kunt de vervaardiging van uw advertorial uitbesteden aan het vakblad Geotechniek. Inclusief reiskosten, voorbereiding, interview, opmaak, opmaakproef en één correctieronde: € 1.200 exclusief plaatsingskosten.
Advertorial + advertentie in zelfde nummer: korting 50% op de advertentieplaatsingskosten.
Optioneel: vermelding advertorial in de inhoudsopgave: € 250

 
Reproductiemateriaal
Certified of HR-pdf (300 dpi).
 
Betalingscondities
50% van de totale plaatsings- en reserveringskosten worden bij opdracht gefactureerd. De resterende 50% wordt na plaatsing gefactureerd. Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij vooruitbetaling van de volledige plaatsings- en reserveringskosten (100%) ontvangt u een korting van 5% op het totaalbedrag.
 
Voorwaarden
- Spoedplaatsingen worden alleen geaccepteerd onder voorbehoud van beschikbare ruimte in het aankomende nummer.
- Kosten veroorzaakt door niet gereed en/of incompleet reproductiemateriaal worden apart in rekening gebracht à € 150 per uur. 
- Bij annulering na de uiterste inzenddatum is 50% van het advertentietarief vermeerderd met een bedrag van € 100 verschuldigd.
- Uitgeverij Educom verleent geen bureaukorting voor advertenties in Geotechniek/Geokunst.