Abonneer u op vakblad Geotechniek

Particulier
Voor particuliere abonnementen geldt een bijdrage van € 22,50
per jaar in de administratie- en verzendkosten voor 4 uitgaven.

Overmaken op rekening 60.59.59.293 (IBAN: NL95 ABNA 0426 4761 31)
t.n.v. Uitgeverij Educom, Rotterdam
o.v.v. nieuw abonnement Geotechniek, uw naam en adres.
Na ontvangst van uw betaling krijgt u het vakblad m.i.v. het
eerstvolgende nummer voor een jaar toegestuurd (4 nummers).

Bedrijf of organisatie
De kosten van een bedrijfs- c.q. organisatie-abonnement
bedragen € 135,- (excl. btw) per jaar voor 4 uitgaven.
Mail uw contact- en facturatiegegevens naar: info@uitgeverijeducom.nl
U ontvangt van ons een factuur. 
Graag aan te geven m.i.v. welke editie u het abonnement wil laten ingaan.
Het kan dus ook met terugwerkende kracht!