Homepage

Geotechniek: het vooraanstaande vakblad voor het geotechnische werkveld in de lage landen verschijnt elk kwartaal al ruim 17 jaar.

Download gratis in het pdf-archief artikelen en complete edities van Geotechniek en Geokunst vanaf 2007 t/m april 2013.
Bestel pdf’s van artikelen en edities ná april 2013 verschenen door overmaking van € 5,- per artikel of € 25,- per editie op IBAN NL 31 ABNA0605959293
(BIC ABN ANL2A) t.n.v. Uitgeverij Educom BV, Rotterdam o.v.v. het bestelnummer (onderstaande). Vermeld bij bestelling uw e-mailadres! Na ontvangst van betaling ontvangt u z.s.m. het artikel/de editie als pdf op uw e-mailadres. Bestel 
PDF-voordeelabonnement
Voor € 75 kunt u 20 artikelen of 4 complete edities als pdf aanvragen. Vraag aan.
Bestel de gedrukte versie
Veel uitgaves zijn nog verkrijgbaar à € 22,50 per nr. incl. porto: Mail ons uw verzoek.

Bestelnummers pdf's complete editie en losse artikelen

Op alle afgenomen pdf's van artikelen/edities berust copyright van Uitgeverij educom BV. Ze vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Overname van artikelen in hun geheel of gedeeltelijk (via print en/of digitaal) kan slechts na schriftelijke toestemming
van Uitgeverij Educom BV.

 

Nummer Titel artikel

2015-1-0

Editie #1/2015(januari) compleet - Lees online
2015-1-a Herstel historische gracht, aanleg van twee bruggen en een ondergrondse volautomatische autoberging in het centrum Den-Haag (deel II)
2015-1-b Kanaal Ieper – Leie, geschiedenis van de ‘drogen vaart’
2015-1-c Bouwkuip Groninger Forum
2015-1-d Onderzoek naar ‘set-up’ bij palen in zand in de geo-centrifuge
2015-1-e Levensduur van geokunststoffen
2015-1-f 10th ICG Berlijn
2015-1-g Paalmatrasonderzoek, boog- en membraamwerking
   

2014-5-0

Editie #5/2014 (december) compleet - Lees online
2014-5-a Verweking, funderingen en grond-constructie interactie bij aardbevingen
2014-5-b “Waar zijn wij nou helemaal mee bezig”?
2014-5-c Geo-Impuls: “onderweg naar halvering geotechnisch falen in projecten”
2014-5-d Verbetering kwaliteitscontrole in de grond gevormde palen
2014-5-e Ontwerp en statistische benadering van sterkte CSM-wand Mauritshuis
2014-5-f Offshore windturbinefunderingen: De monopaalfundering
2014-5-g Simpson Bay Causeway, St. Maarten – Geotechnisch ontwerp in uitvoering
2014-5-h Co-referaat “KIJK-OP-DE-KIJK” tijdens Funderingsdag 2014
2014-5-i Contactgroep Damwanden NVAF
2014-5-j Installation of a monopile foundation for a tidal turbine in Scotland
   

2014-4-0

Editie #4/2014 (oktober) compleet - Lees online
2014-4-a Passende veiligheidsfilosofie bij de nieuwe waterkering te Lent.
2014-4-b Drukmetingen retourspecie tijdens het uitvoeren van jetgrouten.
2014-4-c Effect van geïnduceerde aardbevingen op waterkeringen en waterkerende constructies.
2014-4-d Jointless asphalt pavements at integral bridges.
2014-4-e 3D numerical analysis of basal reinforced piled embankments.
   

2014-10th ICG-0

Conferentie-editie (september 2014) compleet - Lees online
2014-ICG-a Welcome.
2014-ICG-b Sumberged geomembrane systems: Innovative polder-constructions in limited space.
2014-ICG-c Jointless assphalt pavements at integral bridges.
2014-ICG-d 3D numerical analysis of basal reinforced piled embankments.
   

2014-3-0

Editie #3/2014 (juli) compleet - Lees online
2014-3-a Onderzoek installatie en belasting van grondverdringende schroefpalen, Almere-Poort
2014-3-b Tunnelbouwkuip A2 Maastricht. Evaluatie Observational Method, deel 1
2014-3-c Monitoringsfilosofie voor de Nederlandse waterkeringen
2014-3-d Spelen met geokunststof
2014-3-e

Lichtgewicht ophogingen zonder taluds voor trambaan over A4

2014-3-f

Geo-engineering in het onderwijs

2014-3-g BAM Infraconsult: Pendelen tussen de Maasvlakte 2, Nieuw Hoog Catherijne en Australië
2014-3-h Deltares: Dijken inspecteren in Azerbeidzjan
2014-3-i Moet de Geo-ingenieur in de toekomst ‘geschikt en bevoegd’
worden verklaard?
2014-3-j Schuifspanningsverplaatsingsgedrag grout-zand
2014-3-k

Mobilis: Talent is altijd welkom

2014-3-l

Volker InfraDesign: De basis onder onze gebouwde omgeving

2014-3-m

Strukton: Geotechnici in de praktijk – onmisbare schakels in
civiele projecten

   
2014-2-0 Editie #2/2014 (april) compleet - Lees online
2014-2-a Geo-Impuls: Monitoring van Geotechnische Incidenten
2014-2-b Ontwerprichtlijn stabiliteitsschermen in dijken
2014-2-c Interactieberekeningen Funderingselementen met het
programma “INTER”
2014-2-d OCW: Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
2014-2-e

Ontwerp van geokunststof voor toepassing onder
onverharde wegen – Methode Sellmeijer

   
2014-1-0 Editie #1/2014 (januari) compleet - Lees online
2014-1-a Minimaliseren van de kans op
lekkage van diepwanden
2014-1-b Long term effects of cyclic loading on
suction caisson foundations in sand
2014-1-c Wordt het piping risico in Limburg onderschat
met de huidige rekenregels?
2014-1-d Geotextiel als pipingremmend scherm,
hoe werkt het?
2014-1-e Ontwerp van geokunststof voor toepassing
onder onverharde wegen – Methode Sellmeijer
   
2013-5-0              Editie #5/2013 (december) compleet - Lees online
2013-5-a Is Eurocode 7 af?
2013-5-b Overzicht van geotechnische aspecten Deurganck-
doksluis: bouw grootste sluis ter wereld
2013-5-c Contactgroep ‘microtechnieken’ van de NVAF
2013-5-d Geologisch onderzoek naar aardbevingen
en de relatie met activiteit in de ondergrond
2013-5-e Interactie constructeur en geotechnicus
2013-5-f Zwelbelasting op funderingen CUR/COB-
commissie C202
2013-5-g Diepwandproef Delft
2013-5-h Afstemming van aanbod, vraag en
buffering van (geo-)thermische energie in
(middel)grote gebouwen. Smart Geotherm
2013-5-i Diepe bouwput langs historische panden
in centrum Den Haag
2013-5-j Nieuwe voeten voor de spoorbrug over de
Waal bij Nijmegen
2013-5-k Stabiliteitsanalyses met ongedraineerde
schuifsterkte voor regionale waterkeringen
2013-5-l Dijken optimaliseren met sensoring
2013-5-m Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar
Ondergrondmodel: wegwijzer naar vaste grond
   
2013-4-0  Editie nr 4/2013 (oktober) compleet - Lees online
2013-4-a  Scholtegolven voor het karakteriseren van de stijfheid
van de zeebodem.
2013-4-b  Waterremmende bodeminjectie: Volwassen techniek met
gebruiksaanwijzing.
2013-4-c  Het ontwerp van cyclisch belaste zuigpaalfundaties.
2013-4-d  Vergelijking van de toepasbaarheid van innovatieve meettechnieken voor de monitoring van bouwputten.
2013-4-e  Invloed van de bouw van parkeergarage Kruisplein op een
nabijgelegen wooncomplex.
2013-4-f  Geokunststoffen en de bijdrage aan de circulaire economie.
2013-ICSMGE-0 Editie ICSMGE 2013 (september) compleet - Lees online
2013-ICSMGE-a  Full-scale field validation of innovative dike monitoring systems.
2013-ICSMGE-b  A new equilibrium model for arching in basal reinforced
piled embankments.
2013-ICSMGE-c  Some special technics used in the North-South Line.
2013-ICSMGE-d  Magic on a square foot.
2013-ICSMGE-e  Seismic ground prediction system on a tunnel boring machine.
2013-ICSMGE-f  Construction of the new A74 motorway at Venlo (NL). Geosynthetic Reinforced Earth (GRE) used as bridge abutment
and soil pressure relief.
2013-ICSMGE-g  Stabilisation of unbound granular layers-reinforcement required?
2013-3-0 Editie nr 3/2013 (juli) compleet - Lees online
2013-3-a Protocol Laboratoriumonderzoek voor toetsing macrostabiliteit van dijken.
2013-3-b Hoogbelaste heterogene grond.
2013-3-e  Fundering Combitunnel Nijverdal.
2013-3-f  NGO-workshop 19 maart 2013: met geokunststoffen gewapende steile hellingen
2013-3-g  Nieuw concept voor spoorverbredingen in ophoging met steile groene taluds en ingebetonneerde geogrids.